Cá mập voi khổng lồ áp sát thuyền cần thủ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cá mập voi khổng lồ áp sát thuyền cần thủ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Một con cá mập voi thân thiện hôm 24/11 đã chủ động tiếp cận và bơi quanh thuyền của các cần thủ ở vùng biển ngoài khơi Thái Lan.

Continue reading...
 
Top