Cá heo robot đầu tiên thế giới | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cá heo robot đầu tiên thế giới

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cá heo robot có thể bơi lội uyển chuyển như thật và tương tác trực tiếp với con người. Sản phẩm sẽ được sử dụng trong công viên giải trí, phim trường.

Continue reading...
 


Top