Bùng phát rò rỉ dữ liệu vì nhận diện khuôn mặt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Bùng phát rò rỉ dữ liệu vì nhận diện khuôn mặt

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Khi khu nhà của Lao Dongyan, một giáo sư ngành luật ở Bắc Kinh, lắp hệ thống nhận diện khuôn mặt để thay thẻ cư dân, bà đã phản đối quyết liệt.

Continue reading...
 


Top