Desktop & Văn phòng - Boom 3D V.1.2.3 Multilingual | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng Boom 3D V.1.2.3 Multilingual

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
00467f0e.jpeg


JCV9ZyL.jpeg


Boom 3D – là một ứng dụng nâng cao âm thanh chuyên nghiệp từng đoạt giải thưởng được thiết kế để phát nội dung đa phương tiện của bạn với các hiệu ứng 3D đáng kinh ngạc trên BẤT KỲ tai nghe nào, từ bất kỳ trình phát nào, bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc dịch vụ phát trực tuyến nào.

Features
• 3D Surround
• Equalizer Presets
• Boom Volume Booster
• Apps Volume Controller
• State of the Art Audio Player
• Amazing Audio Effects

Title Release: Boom.3D.V.1.2.3
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


[email protected] :


Hướng dẫn cài đặt (Please Read Intruction) :

- Install the application.

- Launch it for once. Click "Continue" on the first scren. Click "Skip Intro". Click "Start Boomin'". Click "Skip" when you get sign up/unlock screen.

- When settings done as explained above, once app loaded fully, close it completely including from tray.

- Copy and replace the patched file.

- All audio features have been tested in current date and one year ahead. You can use a firewall to play it safe.
 

Bài Viết Mới

Top