Bốn 'ông lớn' smartphone Trung Quốc chuẩn bị gì cho tương lai | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Bốn 'ông lớn' smartphone Trung Quốc chuẩn bị gì cho tương lai

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Huawei bắt đầu xây dựng hệ điều hành và cửa hàng ứng dụng riêng để thoát khỏi Google, trong khi Oppo, Vivo, Xiaomi hướng đến các nền tảng phục vụ IoT.

Continue reading...
 
Top