Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: 'Techfest kết nối tốt hệ sinh thái khởi nghiệp' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: 'Techfest kết nối tốt hệ sinh thái khởi nghiệp'

Top