Bộ sách Cẩm nang chăn nuôi Gia súc - Gia cầm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Bộ sách Cẩm nang chăn nuôi Gia súc - Gia cầm

malemkhoang

Rìu Vàng Đôi
U2ZxpA0.webp

Sách “Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm” ra mắt bạn đọc coi như cái mốc lịch sử phản ánh trình độ khoa hoc và công nghệ chăn nuôi Việt Nam đã đạt được trên năm mươi năm cuối cùng thế kỷ 20, trước thềm của thế kỷ 21 với niềm mong ước sách sẽ có tác dụng như một cẩm nang dùng tra cứu và tư vấn cho người sản xuất những nội dung, những hướng dẫn khi cần đã có sẵn trong sách.

Bộ sách “Cẩm Nang Chăn Nuôi Gia Súc – Gia Cầm” (do Nhà xuất bản Nông Nghiệp ấn bản). Sách được biên tập giúp người chăn nuôi có tài liệu tra cứu, mở rộng kiến thức và ứng dụng vào sản xuất chăn nuôi mỗi khi cần thiết.
Sách được coi như cẩm nang hướng dẫn chăn nuôi gồm 3 phần chính: những vấn đề chung, cẩm nang chăn nuôi từng loại gia súc, gia cẩm và phần phụ lục.

Sách được biên soạn thành 3 tập:
Tập 1: Những vấn đề chung và cẩm nang chăn nuôi lợn
cam-nang-chan-nuoi-gia-suc-gia-cam.jpg

Tập 2: Cẩm nang chăn nuôi gia cầm và thỏ
JJbMAimage%20(19).webp

Tập 3: Cẩm nang chăn nuôi gia súc ăn cỏ
zpLzNimage%20(18).webp

Trong những vấn đề chung, sách muốn giới thiệu với bạn đọc những nội dung cơ bản nhất có liên quan đến khoa học và phát triển chăn nuôi như di truyền giống vật nuôi, công nghệ sinh sản, dinh dưỡng và thức ăn gia súc, gia cầm, cây cỏ thức ăn chăn nuôi v.v... nhằm khái quát hoá và hệ thống hoá những kiến thức chuyên ngành hết sức cần thiết có thể liên hệ và ứng dụng vào sản xuất.
Trong cẩm nang chăn nuôi từng loại vật nuôi, ở vật nuôi nào cũng làm nổi bật những đặc điểm đặc trưng về giống, về dinh dưỡng và sinh lý tiêu hoá sau đó là những công nghệ và kỹ thuật chăn nuôi từng đối tượng vật nuôi theo lứa tuổi, theo giai đoạn và theo hướng sản xuất với niềm hy vọng có ích cho mọi người, trong đó có người sản xuất chăn nuôi.
Từ sản xuất tự cấp, tự túc chuyển sang sản xuất hàng hoá, việc phổ cập kiến thức khoa học và công nghệ chăn nuôi đến người sản xuất có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đây là một trong những nhiệm vụ chính của Hội Chăn nuôi Việt Nam đối với người chăn nuôi tạo điều kiện giúp họ có khái niệm về công nghệ, để vận dụng vào tổ chức sản xuất theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp ở nông thôn.

Tất cả đều có trong:
 


Top