Bí thư Thành ủy TPHCM: 'Đừng để nhân lực chất lượng cao rời mình' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Bí thư Thành ủy TPHCM: 'Đừng để nhân lực chất lượng cao rời mình'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Theo ông Nguyễn Văn Nên, nhân lực chất lượng đóng vai trò quan trọng, nhất là với các doanh nghiệp phát triển công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ.

Continue reading...
 
Top