Bí quyết làm việc hiệu quả của các tỷ phú công nghệ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Bí quyết làm việc hiệu quả của các tỷ phú công nghệ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Họp ngay trên Google Docs hay quyết định nhanh chóng là một trong những phương pháp nhằm tăng tính hiệu quả công việc của CEO Google và Amazon.

Continue reading...
 
Top