Hỏi/ Thắc mắc - Bị lỗi khi cài tool Fshare2GDrive | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Bị lỗi khi cài tool Fshare2GDrive

an6amc

Gà con
Coi hướng dẫn ở đây em nhé: https://vn-z.vn/threads/setup-tool-de-download-fshare-ve-google-drive-truc-tiep.20323/
Và sau này đặt tên tiêu đề chính xác vào.
em vẫn chưa tìm ra vì sao em bị như vậy
a giúp em được không
 

Hinun97

Ở đâu khó có Hinun
Thành viên BQT
em vẫn chưa tìm ra vì sao em bị như vậy
a giúp em được không
Em đã cài hết các thứ cần thiết như bài hướng dẫn chưa? Với cái link, bỏ cái đuôi ?token... đi
 

an6amc

Gà con
1596870564857.png

nó lại báo lỗi anh ạ
các anh làm đơn giản thế mà em lại.... :(
 


Top