Bé trai 12 tuổi phát hiện hóa thạch khủng long hiếm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Bé trai 12 tuổi phát hiện hóa thạch khủng long hiếm

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cậu bé Nathan Hrushkin ở Canada tìm thấy phần còn lại của một con khủng long mỏ vịt trong lúc tham quan vùng đất bảo tồn Nature Conservancy.

Continue reading...
 


Top