Battlestar Galactica Deadlock miễn phí trên Steam

VNZ-NEWS
Battlestar Galactica Deadlock là một trò chơi điện tử chiến lược theo lượt được phát triển bởi Black Lab Games và được Slitherine Software phát hành cho Windows vào ngày 15 tháng 7 năm 2021. Trò chơi này dựa trên loạt phim khoa học viễn tưởng Battlestar Galactica..


Battestar-Galactica-Deadlocl.jpg


Hiện trò chơi đang miễn phí trên hệ thống Steam


Để nhận game bạn đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản steam

Đăng ký : https://store.steampowered.com/join/?ref=vn-z.vn

Có tài khoản steam , nếu chưa có bạn có thể tạo một tài khoản steam miễn phí tại đây hoặc đăng nhập

https://store.steampowered.com/login/?ref=vn-z.vn

Truy cập chương trình tặng game miễn phí để lấy game về tài khoản Steam và sở hữu mãi mãi