Bạn có key KIS 2018 vui lòng chia sẻ giúp mình - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Bạn có key KIS 2018 vui lòng chia sẻ giúp mình

thomastr

Rìu Bạc
KAV 91 Days OEM Trial Key:
JHJ7C-C69PX-MQY3J-PKG5B 91-day trial activation code for KAV 2013 to 2018
QTZJM-3EA1P-VNFSV-HPWFX 91-day trial activation code for KAV 2014- to KAV 2018
52MFR-XMPS3-RPXBM-K6T5E 91-day trial activation code for KAV 2014- to KAV 2018

Kaspersky Internet Security 2014-2018 60 Days OEM Trial Key + Kaspersky Android:
XZBB7-UZFBN-E8GAD-9GZUF
 

htsmobile

Gà con
KAV 91 Days OEM Trial Key:
JHJ7C-C69PX-MQY3J-PKG5B 91-day trial activation code for KAV 2013 to 2018
QTZJM-3EA1P-VNFSV-HPWFX 91-day trial activation code for KAV 2014- to KAV 2018
52MFR-XMPS3-RPXBM-K6T5E 91-day trial activation code for KAV 2014- to KAV 2018

Kaspersky Internet Security 2014-2018 60 Days OEM Trial Key + Kaspersky Android:
XZBB7-UZFBN-E8GAD-9GZUF
kis android k dc bn oi
 

thomastr

Rìu Bạc
Mình dùng bản free 30 ngày,vào đây có bản 365 ngày mà hối tiếc quá :(
Đâu có gi phải hối tiếc, Bạn sóa bản free 30 ngày,cài mới lại bản 365 ngày.
nhưng mình hỏi chuyện ngoài lề chút,Avatar đó là hình thật của bạn hả?
tay phải bạn đang cầm cài gì vậy{hehe}
 

Xeko888

Rìu Chiến Bạc Chấm
Đâu có gi phải hối tiếc, Bạn sóa bản free 30 ngày,cài mới lại bản 365 ngày.
nhưng mình hỏi chuyện ngoài lề chút,Avatar đó là hình thật của bạn hả?
tay phải bạn đang cầm cài gì vậy{hehe}
Mình là con trai mà bạn,avatar em này gái thái ấy mà.Xoá đo cài bản kia đc à,tưởng cài rồi cài lại nó bắt nhập code.
 

thomastr

Rìu Bạc
Top