Bản beta của GitHub Copilot Chat hiện có sẵn cho người dùng cá nhân | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Bản beta của GitHub Copilot Chat hiện có sẵn cho người dùng cá nhân

Santoso

Moderator
Thành viên BQT
1695238702_github-copilot-chat_storyfa7df21693bd7b58.jpeg


Trở lại vào tháng 7, trang web dành cho nhà phát triển và mã thuộc sở hữu của Microsoft GitHub đã công bố phiên bản beta công khai của GitHub Copilot Chat . Tuy nhiên, phiên bản beta đó ban đầu chỉ dành cho các công ty và tổ chức doanh nghiệp.

Hôm nay, GitHub đã thông báo rằng dịch vụ AI tổng quát cuối cùng đã có sẵn cho người dùng cá nhân. Bản beta công khai cũng được truy cập miễn phí.
Trong bài đăng trên blog ngày hôm nay, GitHub đã nêu:

Giờ đây, các nhóm nhà phát triển cũng như cá nhân đều có thể sử dụng GitHub Copilot Chat để tìm hiểu các ngôn ngữ hoặc khung mới, khắc phục lỗi hoặc nhận câu trả lời cho các câu hỏi mã hóa bằng kết quả đầu ra ngôn ngữ tự nhiên, đơn giản—tất cả mà không cần rời khỏi IDE. Bằng cách giảm nhu cầu chuyển đổi ngữ cảnh, nó hợp lý hóa quá trình phát triển, giúp các nhà phát triển duy trì sự tập trung và động lực của họ.
Một số tính năng mà nhà phát triển có thể dùng thử với GitHub Copilot Chat bao gồm phân tích mã thời gian thực và giải thích các đoạn mã. Chatbot cũng có thể đề xuất một số giải pháp khắc phục sự cố đơn giản và cũng có thể cung cấp cho các lập trình viên các cách khắc phục các sự cố bảo mật trong dự án của họ.

Hiện tại, GitHub Copilot Chat được hỗ trợ trong cả trình soạn thảo Visual Studio và Visual Studio Code. Các thành viên hiện không tham gia chương trình GitHub beta có thể nhận thông tin về cách đăng ký và bắt đầu tại trang hỗ trợ này:
Mã:
https://docs.github.com/en/copilot/github-copilot-chat/using-github-copilot-chat

Giống như công ty mẹ Microsoft, GitHub đã nỗ lực hết mình để cung cấp các dịch vụ Copilot AI tổng quát cho các nhà phát triển và công ty của mình. GitHub Copilot ra mắt lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2022 và sử dụng AI tổng quát để giúp các nhà phát triển tạo dòng mã cho dự án của họ.

Vào tháng 2 năm 2023, GitHub Copilot dành cho doanh nghiệp đã được ra mắt, cung cấp các tính năng mà GitHub Copilot thông thường không có, bao gồm quản lý giấy phép đơn giản, quản lý chính sách trên toàn tổ chức, quyền riêng tư "dẫn đầu ngành" và hỗ trợ proxy doanh nghiệp.

Vào tháng 3, GitHub Copilot X đã được ra mắt , sử dụng GPT-4 của OpenAI để bổ sung AI dựa trên chatbot nhằm hỗ trợ các nhà phát triển mã hóa. Sẽ rất thú vị khi xem GitHub tiếp tục mở rộng các tính năng AI của mình như thế nào.
 
Sửa lần cuối:

VNZ-NEWS

Administrator
Thành viên BQT
Phiên bản beta GitHub Copilot Chat đã mở cho tất cả người dùng cá nhân Copilot. GitHub Copilot Chat hiện được hỗ trợ trong cả trình soạn thảo Visual Studio và Visual Studio Code và người dùng cá nhân sẽ nhận được thông báo qua email kèm theo hướng dẫn về các bước tiếp theo.
GitHub Copilot Chat là một công cụ tương tác với nhà phát triển, cung cấp một số tính năng nhằm cung cấp hướng dẫn lập trình và giải quyết vấn đề. Dưới đây là một số tính năng của GitHub Copilot Chat:

  1. Hướng dẫn thời gian thực: GitHub Copilot Chat có thể đề xuất những quy tắc tốt nhất, mẹo và giải pháp tùy chỉnh cho các thách thức lập trình cụ thể. Nhà phát triển có thể sử dụng GitHub Copilot Chat để nhanh chóng học ngôn ngữ mới hoặc nâng cao kỹ năng của mình.
  2. Phân tích mã nguồn: Thông qua GitHub Copilot Chat, nhà phát triển có thể phân tách các khái niệm phức tạp và nhận được giải thích về các đoạn mã.
  3. Giải quyết vấn đề an ninh: GitHub Copilot Chat có thể đề xuất các gợi ý sửa chữa và giúp giảm số lỗ hổng được phát hiện trong quá trình quét an ninh.
  4. Sửa lỗi đơn giản: Trong quá trình sửa lỗi code, GitHub Copilot Chat không chỉ nhận diện vấn đề mà còn cung cấp gợi ý, giải thích và cách giải quyết
 

phuc365

Búa Gỗ
Phiên bản beta GitHub Copilot Chat đã mở cho tất cả người dùng cá nhân Copilot. GitHub Copilot Chat hiện được hỗ trợ trong cả trình soạn thảo Visual Studio và Visual Studio Code và người dùng cá nhân sẽ nhận được thông báo qua email kèm theo hướng dẫn về các bước tiếp theo.
GitHub Copilot Chat là một công cụ tương tác với nhà phát triển, cung cấp một số tính năng nhằm cung cấp hướng dẫn lập trình và giải quyết vấn đề. Dưới đây là một số tính năng của GitHub Copilot Chat:

  1. Hướng dẫn thời gian thực: GitHub Copilot Chat có thể đề xuất những quy tắc tốt nhất, mẹo và giải pháp tùy chỉnh cho các thách thức lập trình cụ thể. Nhà phát triển có thể sử dụng GitHub Copilot Chat để nhanh chóng học ngôn ngữ mới hoặc nâng cao kỹ năng của mình.
  2. Phân tích mã nguồn: Thông qua GitHub Copilot Chat, nhà phát triển có thể phân tách các khái niệm phức tạp và nhận được giải thích về các đoạn mã.
  3. Giải quyết vấn đề an ninh: GitHub Copilot Chat có thể đề xuất các gợi ý sửa chữa và giúp giảm số lỗ hổng được phát hiện trong quá trình quét an ninh.
  4. Sửa lỗi đơn giản: Trong quá trình sửa lỗi code, GitHub Copilot Chat không chỉ nhận diện vấn đề mà còn cung cấp gợi ý, giải thích và cách giải quyết
Tưởng thế nào, ai dè cũng phải có mua bản GitHub Copilot thì mới được xài GitHub Copilot Chat
 


Top