Chia sẻ - Backuptrans Android iPhone WhatsApp Transfer Plus 3.2.153- Quản lý Lịch sử trò chuyện WhatsApp cho các thiết bị khác | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Backuptrans Android iPhone WhatsApp Transfer Plus 3.2.153- Quản lý Lịch sử trò chuyện WhatsApp cho các thiết bị khác

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
2CjXMV8.jpg


screenshot.jpg


Backuptrans Android iPhone WhatsApp Transfer Plus - là một công cụ giúp bạn quản lý Lịch sử trò chuyện WhatsApp cho các thiết bị Android / iPhone của bạn hoặc để chuyển Tin nhắn WhatsApp giữa Android và iPhone. Backuptrans Android iPhone WhatsApp Transfer + là gói trình quản lý Tin nhắn WhatsApp tất cả trong một tốt nhất cho phép bạn sao chép và chia sẻ trực tiếp các Tin nhắn trò chuyện WhatsApp cho Android / iPhone trên máy tính. Không yêu cầu Root / Jailbreak.

Features
• Backup WhatsApp Chat History from Android/iPhone to PC
• Restore WhatsApp Chat History from Computer to Android/iPhone
• Transfer WhatsApp Messages between Android and iPhone
• Recover WhatsApp Messages from iTunes Backup to Android/iPhone
• Export WhatsApp Messages to document file(Txt, Csv, Doc, Html, PDF)
• Print out WhatsApp Messages in conversations on PC
• Extract WhatsApp pictures videos audios etc attachments on PC
• Support iPhone, Samsung, HTC, Motorola, Sony Ericsson, LG, Huawei and More

What’s New
* Supports iOS 14 and iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone SE 2020.

Title Release: Backuptrans.Android.iPhone.Line.Transfer.Plus.3.2.153
Home Page : https://www.backuptrans.com/
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 
Sửa lần cuối:

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Backuptrans Android iPhone Line Transfer Plus 3.1.50 - đã có phiên bản mới nhất cập nhật hàng ngày
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Backuptrans Android iPhone WhatsApp Transfer Plus 3.2.143 - đã có phiên bản mới nhất cập nhật hàng ngày
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Backuptrans Android iPhone WhatsApp Transfer Plus 3.2.144- cập nhật liên tục
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Backuptrans Android iPhone WhatsApp Transfer Plus 3.2.145 - cập nhật liên tục
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Backuptrans Android iPhone WhatsApp Transfer Plus 3.2.147 - cập nhật liên tục
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Backuptrans Android iPhone WhatsApp Transfer Plus 3.2.149 - cập nhật liên tục
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Backuptrans Android iPhone WhatsApp Transfer Plus 3.2.150 - cập nhật liên tục
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Backuptrans Android iPhone WhatsApp Transfer Plus 3.2.151- cập nhật liên tục
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT

Backuptrans Android iPhone WhatsApp Transfer Plus 3.2.153 - cập nhật liên tục

 
Top