Ba dự án thắng giải ứng dụng trí tuệ nhân tạo TP HCM | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ba dự án thắng giải ứng dụng trí tuệ nhân tạo TP HCM

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Ba dự án ứng dụng AI trong âm nhạc, nông nghiệp và y tế giành giải xuất sắc cuộc thi Đổi mới sáng tạo ứng dụng AI, với phần thưởng 100 triệu đồng.

Continue reading...
 
Top