PM Hệ thống - Avira System Speedup Pro 6.19.11413 Multilingual - Tối ưu hệ thống PRO | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PM Hệ thống Avira System Speedup Pro 6.19.11413 Multilingual - Tối ưu hệ thống PRO

quocdungit87

Rìu Chiến Chấm
Avira System Speedup Pro ..... Là phần mềm chuyên nghiệp giúp tăng tốc và tối ưu hệ thống máy tính của bạn. Avira System Speedup Pro ..... Dọn dẹp máy tính của bạn khỏi các lỗi và các tệp không mong muốn. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tốc độ máy tính của bạn có thể bao gồm Tệp bổ sung, cookie và các phần của chương trình dính vào hệ thống. Tất cả những yếu tố này đều làm giảm hiệu suất của bộ nhớ và bộ xử lý. Với chương trình này, bạn có thể khắc phục tất cả các yếu tố này hoặc giảm số lượng của chúng để hệ thống của bạn có thể tìm lại hiệu suất trước đó

Các tính năng của Avira System Speedup Pro:
• Tăng tốc độ hoạt động của hệ thống máy tính
• Sửa chữa Windows Registry
• Sửa chữa và xóa các tập tin rác
• Khả năng đóng băng
• Điều tra sự chậm chạp của hệ thống

07-Mainscreen-EN.png


1_Quick-Optimizer-EN.png


trang chủ

mã hex Avira System Speedup Pro 6.19.11413 Multilingual (cài adblock/adguard để tải nhanh hơn)
 
Top