AVG TuneUp v.21.2 Build 2916 Multilingual | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

AVG TuneUp v.21.2 Build 2916 Multilingual

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
AVG-PC-TuneUp-2019-Free-Download-2.jpg


2021-08-30-12-21-22.png


AVG TuneUp - là một ứng dụng được thiết kế để giúp bạn giữ máy tính ổn định bằng cách dọn dẹp các tệp có thể làm chậm hệ điều hành và bằng cách tối ưu hóa một số cài đặt của nó.

Tương tự như các giải pháp phần mềm điều chỉnh PC khác trên thị trường, AVG PC Tuneup sẽ quét máy tính của bạn để tìm các sự cố và sửa chữa chúng nhanh nhất có thể.

Nhưng ứng dụng có nhiều tính năng tốt hơn. Quá trình quét máy tính mất chưa đến một phút, trong khi việc sửa chúng có thể kéo dài hơn 10 phút, tùy thuộc vào số lượng sự cố và bản chất của chúng.

Features of AVG PC TuneUp

– A

powerful system cleaning application – Remove unwanted software, fix

registry problems and

more – Boosts system

performance – Check hard drive status

– Task scheduling and maintenance features in 1 click – Different

modes, i.e. standard,

turbo and economy – Find and

repair shortcuts, programs and broken

browser problems –

Uninstall all types of stubborn installations and programs – A clear and intuitive user interface for easy use – Easily manage startup programs – Find and solve various problems

Lưu ý : xem hướng dẫn cách bước như sau trước khi điền key vào nhé

Install Notes:

- Install App
- Exit The App from System Tray
- Run Create Folder Subscriptions (run as admin).bat
- Copy license file to:

C:\ProgramData\AVG\Subscriptions

- Restart PC
- Enjoy this release!

Title Release: AVG TuneUp v.21.2 Build 2916 Multilingual
Home Page : https://www.avg.com/en-us/homepage#pc
License: ShareWare
OS: Windows

Download:

 
Sửa lần cuối:

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT

AVG TuneUp v.21.2 Build 2916 Multilingual - New Update Version

 
AVG-PC-TuneUp-2019-Free-Download-2.jpg


2021-08-30-12-21-22.png


AVG TuneUp - là một ứng dụng được thiết kế để giúp bạn giữ máy tính ổn định bằng cách dọn dẹp các tệp có thể làm chậm hệ điều hành và bằng cách tối ưu hóa một số cài đặt của nó.

Tương tự như các giải pháp phần mềm điều chỉnh PC khác trên thị trường, AVG PC Tuneup sẽ quét máy tính của bạn để tìm các sự cố và sửa chữa chúng nhanh nhất có thể.

Nhưng ứng dụng có nhiều tính năng tốt hơn. Quá trình quét máy tính mất chưa đến một phút, trong khi việc sửa chúng có thể kéo dài hơn 10 phút, tùy thuộc vào số lượng sự cố và bản chất của chúng.

Features of AVG PC TuneUp

– A

powerful system cleaning application – Remove unwanted software, fix

registry problems and

more – Boosts system

performance – Check hard drive status

– Task scheduling and maintenance features in 1 click – Different

modes, i.e. standard,

turbo and economy – Find and

repair shortcuts, programs and broken

browser problems –

Uninstall all types of stubborn installations and programs – A clear and intuitive user interface for easy use – Easily manage startup programs – Find and solve various problems

Lưu ý : xem hướng dẫn cách bước như sau trước khi điền key vào nhé

Install Notes:

- Install App
- Exit The App from System Tray
- Run Create Folder Subscriptions (run as admin).bat
- Copy license file to:

C:\ProgramData\AVG\Subscriptions

- Restart PC
- Enjoy this release!

Title Release: AVG TuneUp v.21.2 Build 2916 Multilingual
Home Page : https://www.avg.com/en-us/homepage#pc
License: ShareWare
OS: Windows

Download:

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Like!!!!
 


Top