PM Hệ thống - Auslogics Windows Slimmer Professional v.3.2.0.1 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PM Hệ thống Auslogics Windows Slimmer Professional v.3.2.0.1

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
KwNvYPI.png


Auslogics Windows Slimmerphần mềm phục hồi dung lượng ổ cứng bằng cách loại bỏ phần còn lại từ các phiên bản cũ của Windows, tệp Windows Update, điểm khôi phục hệ thống cũ và các mục khác không cần thiết và chiếm dụng không gian đĩa của bạn. Việc sử dụng Auslogics Windows Slimmer là cần thiết vì đơn giản là chạy bảo trì hệ thống định kỳ là điều bắt buộc, vì dữ liệu tạm thời và không cần thiết tiếp tục chồng chất và cuối cùng có thể chiếm một lượng không gian lưu trữ đáng kể.

Ngoài việc dọn dẹp một lần các thành phần Windows thừa, Windows Slimmer cũng cung cấp một số tùy chọn bảo trì thường xuyên cho phép bạn dọn dẹp các thư mục tạm thời, nhật ký ứng dụng và một số vị trí bộ đệm phổ biến khác. Trang taiwebs.com sẽ cung cấp miễn phí Auslogics Windows Slimmer và cập nhật các bản update thường xuyên nhất.

Các tính năng của Auslogics Windows Slimmer

 • Giao diện gỡ cài đặt cơ bản cho phép bạn xem lại danh sách các ứng dụng đã cài đặt
 • Ứng dụng Windows và xóa những ứng dụng bạn không còn muốn hoặc không cần.
 • Chạy bảo trì hệ thống và tối ưu hóa cài đặt
 • Trình quét và dọn dẹp registry.
What New :

 • 3.2.0.1
  • Resolved an issue some users experienced when launching the app
  • Made some enhancements to the program's interface
  • Fixed some minor bugs

Download :

 
Top