Desktop & Văn phòng - Ashampoo ZIP Pro v.4.10.25 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng Ashampoo ZIP Pro v.4.10.25

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
boxshot.pngscr-ashampoo-zip-pro-4-themes.jpg


scr-ashampoo-zip-pro-4-main.png


Ashampoo ZIP Pro – không đơn thuần ZIP ứng nhưng một hoàn thành, đóng gói tính năng phòng suite để nén, chiết xuất gửi mã hóa các tập tin! ZIP Pro 3 xử lý một tổng số của 60 lưu trữ các loại.

Tạo ra và mã hóa archives chỉ mất vài giây, nhờ đầy đủ đa-lõi hỗ trợ và 256-bit mã hóa giữ archives an toàn.

Được xây dựng trong tập explorer hỗ trợ một tách ra cửa sổ cũng như mây quản lý hỗ trợ—trên hàng đầu của tất cả các ZIP, chức năng tự nhiên!

New for you​

  • Fully Windows 11 compatible
  • Elegant Windows 11 design with rounded corners and fitting themes
  • Native Windows 11 shell extensions
  • Instantly toggle application modes (archiver, explorer, cloud manager, tools)
  • Improved ribbon-based interface with context-sensitive tabs
  • New skins, icons, and designs
  • Super crisp visuals, also for high-res 4K displays
  • Handy favorites and event panel


Title Release: Ashampoo.ZIP.Pro.v.4.10.25
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows

PdggjK.png


pass : baominh. tech

các bạn viết pass dính liền nhé các bạn
 
Sửa lần cuối:

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT

Ashampoo ZIP Pro v.4.10.22 - New Update Version

 
Sửa lần cuối:

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Ashampoo ZIP Pro v.4.10.25 - New Update Version
 
Top