Chia sẻ - AS3 Sorcerer v6.30 + Key - Trình giải mã AS3 cho Windows | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ AS3 Sorcerer v6.30 + Key - Trình giải mã AS3 cho Windows

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
AS3 Sorcerer là trình giải mã AS3 cho Windows. Với AS3 Sorcerer, bạn có thể mở tệp Flash (SWF) và xem mã Action Script 3 (AS3) đã giải mã. Bạn có thể dễ dàng lưu kịch bản dịch ngược vào một tệp tin văn bản đơn hoặc vào một cấu trúc thư mục.
AS3 Sorcerer cũng hiển thị các thông tin tệp tin Flash quan trọng bao gồm nội dung của tiêu đề SWF, các thẻ siêu dữ liệu và các thẻ FileAttributes. Bạn có thể sử dụng AS3 Sorcerer để kiểm tra các kịch bản lớp AS3 trong tệp Flash, cho các mục đích học tập hoặc để khôi phục lại công việc của bạn nếu nguồn bị mất (các kịch bản AS1 / 2 không được hỗ trợ). Dễ sử dụng và giá cả phải chăng, bộ mã hóa AS3 là một công cụ cần thiết cho bất kỳ nhà phát triển AS3 nào.

test-as3s200sc.png

Tính năng chính của AS3 Sorcerer
  • Tách AS3 Decompile Engine nâng cao với ASV
  • Đơn giản và dễ sử dụng
  • Nhanh. Giao diện rất nhanh - da (tùy chọn).
  • Thử nghiệm chức năng
Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 


Top