Thiết kế & Đồ họa - ArtIcons Pro v5.52 Full/Portable - Tạo và chỉnh sửa biểu tượng Icon chuyên nghiệp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiết kế & Đồ họa ArtIcons Pro v5.52 Full/Portable - Tạo và chỉnh sửa biểu tượng Icon chuyên nghiệp

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tạo icon cho phần mềm nào đó thì articons chính là thứ bạn cần. Với ArtIcons Pro người dùng dễ dàng tạo và chỉnh sửa các biểu tượng của bất kỳ loại nào và trích xuất ra định dạng mong muốn.

test-articons.png

Sau khi khởi chạy chương trình, bạn cần chọn các tham số của biểu tượng dự định của mình, chỉ định kích thước, màu sắc, chọn phương pháp chuyển đổi, bộ lọc, sau đó nhấp vào nút OK và trình chỉnh sửa bắt đầu làm việc, ở đây bạn sẽ cần phải tạo ra hình ảnh của riêng bạn. ArtIcons có thể làm việc với các định dạng đồ họa khác nhau, ICO, BMP, JPG, GIF, PNG, XPM, XBM, WBMP, PSD và một số thứ khác.

Chương trình ArtIcons Pro này để tạo biểu tượng có một số hiệu ứng làm sẵn mà bạn có thể dễ dàng áp dụng cho công việc của bạn. Nói chung, bạn sẽ nhận được tất cả các công cụ để tạo biểu tượng và chỉnh sửa biểu tượng hiện có. Tóm lại, tôi muốn lưu ý rằng ArtIcons dễ quản lý, có nhiều công cụ và hiệu ứng dễ dàng sử dụng ngay ca khi bạn mới bắt đầu làm quen với nó.

Các tính năng ArtIcons Pro :
  • Gọn nhẹ, dễ sử dụng
  • Tạo Icon nhanh chóng
  • Chuyển đổi nhiều định dạng khác nhau như ICO, BMP, JPG, GIF, PNG, XPM,..
  • Có thể trích xuất icon ra các tệp EXE, SCR, ICL, DLL,..
  • Giao diện đơn giản, dễ dàng quản lý các tính năng và hiệu ứng hình ảnh Icons,..
  • Và còn hơn thế nữa
Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 


Top