Apple's App Store sẽ xóa trình giả lập "iDOS 2", trò chơi DOS cổ điển không còn nữa

Administrator
Vn-Z.vn ngày 23 tháng 07 năm 2021, iDOS 2 là ứng dụng được thiết kế để cho phép người dùng chơi các game DOS cổ điển. Nhà phát triển ứng dụng hôm nay cho biết rằng iDOS sẽ sớm bị gỡ bỏ khỏi App Store.


iDOS.png


Theo nhà phát triển iDOS, anh Chaoji Li dù đã cố gắng gửi bản cập nhật iDOS với các bản sửa lỗi lên App Store, nhưng anh nhận thông báo rằng bản cập nhật đã bị từ chối vì vi phạm nguyên tắc 2.5.2 App Store, tức là không thể cài đặt ứng dụng hoặc đã Thực thi mã.

Nhóm Apple App Store đã cho nhà phát triển Chaoji Li 14 ngày để gửi bản cập nhật nhằm loại bỏ tính năng vi phạm, nếu không ứng dụng sẽ bị xóa khỏi App Store.

Được biết iDOS 2 đã có mặt trên App Store từ năm 2014 , phiên bản iDOS, được phát hành lần đầu tiên vào năm 2010. iDOS đã từng gặp vấn đề với Apple trước đây, vào năm 2010, Apple đã gỡ bỏ ứng dụng giả lập gốc khỏi App Store. Sau khi sửa đổi, ứng dụng đã được phép vào lại App Store vào năm 2011, nhưng các tranh chấp với Apple vẫn tiếp tục.

Do các hạn chế của Apple đối với việc chia sẻ tệp iTunes và gói các tệp trò chơi mà không có quyền sở hữu, iDOS 2 đã không được cập nhật trong bốn năm, nhưng vào năm 2020, Chaoji Li đã thêm bộ nhớ tệp cho nó và có thể cập nhật lại ứng dụng.

Kể từ năm 2020, iDOS đã có thể chạy các trò chơi, chương trình được truy cập thông qua chia sẻ tệp , tuy nhiên Apple hiện cho biết điều này là không được phép. Chaoji Li nói rằng anh ta không bao giờ có ý định đánh lừa các kiểm soát viên và giải thích rõ ràng về cách ứng dụng hoạt động mỗi khi được cập nhật. Chaoji Li nói rằng anh không có kế hoạch cắt các tính năng chính của ứng dụng iDOS 2 để tuân thủ các quy tắc của App Store của Apple, bởi vì đây sẽ là một sự phản bội đối với những người mua ứng dụng cho các tính năng này.

Dù hiện iDOS 2 vẫn còn , nhưng Apple có thể sớm xóa nó khỏi App StoreVn-Z.vn team tổng hợp
 
Trả lời