Apple tự phát triển công cụ tìm kiếm thay Google | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Apple tự phát triển công cụ tìm kiếm thay Google

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Apple đã bắt đầu thử nghiệm công cụ tìm kiếm riêng trên iPhone để thay thế cho Google, trong bối cảnh công ty này đang bị Mỹ điều tra.

Continue reading...
 


Top