Apple ra mắt trang web giúp bạn tìm được máy Mac phù hợp với nhu cầu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Apple ra mắt trang web giúp bạn tìm được máy Mac phù hợp với nhu cầu

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
1718769603_apple-help-me-choose-1_story245c5210bf7c01e3.jpeg


Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc MacBook mới nhưng đang phân vân không biết nên chọn chiếc nào trong số các lựa chọn khác nhau thì bạn sẽ rất vui khi biết rằng Apple đã ra mắt một trang web giúp đơn giản hóa nhiệm vụ này. Giờ đây, bạn không còn cần phải xem qua hàng trăm video đánh giá từng chiếc MacBook để quyết định chiếc nào phù hợp với nhu cầu của mình nữa.

Apple đã ra mắt trang web "Giúp tôi chọn" mới dành cho máy Mac được thiết kế để giúp khách hàng tiềm năng tìm được máy Mac phù hợp. Khi truy cập trang web "Giúp tôi chọn", người mua tiềm năng sẽ được hỏi một số câu hỏi và dựa trên câu trả lời của họ, trang web sẽ đề xuất máy Mac không chỉ phù hợp với nhu cầu mà còn phù hợp với túi tiền của họ.

Các câu hỏi cung cấp cho người dùng tùy chọn để chọn chính xác máy Mac của họ sẽ được sử dụng vào mục đích gì, nơi nó sẽ được sử dụng và những phụ kiện nào sẽ được sử dụng cùng với nó. Bài kiểm tra bao gồm tất cả các khía cạnh dành cho người dùng và giúp họ mua máy Mac tốt nhất theo nhu cầu của họ.

Người dùng có tùy chọn để chọn xem họ sẽ sử dụng máy Mac cho công việc, trường học, giải trí hay đơn giản là vì sở thích của mình. Tùy thuộc vào những gì bạn chọn, bài kiểm tra sẽ đưa ra các câu hỏi tiếp theo cho bạn để có được thông tin cụ thể hơn về mục đích sử dụng máy tính.

1718769433_apple-help-me-choose-2_story6254da8d6d5ad3dd.jpeg


Người sáng tạo có thể trả lời rằng họ muốn máy Mac của họ chỉnh sửa video hoặc sử dụng phần mềm sáng tạo khác hoặc một người dùng thông thường có thể trả lời rằng họ muốn máy tính của họ trở thành một thiết bị toàn diện. Bài kiểm tra trên trang web "Giúp tôi chọn" của Apple cho phép người dùng chọn nhiều trường hợp sử dụng để họ cũng có thể nhận được một thiết bị tất cả trong một.

Bài kiểm tra cũng tập trung vào loại phụ kiện mà người dùng muốn sử dụng với máy Mac của họ và thời điểm họ dự định sử dụng những phụ kiện đó. Một số người dùng có thể muốn sử dụng máy Mac của họ ở một vị trí cố định, trong khi những người khác có thể cần một thiết bị đang di chuyển, do đó, nhu cầu về phụ kiện của họ cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào những gì họ chọn.
 


Top