Apple phát hành iOS 17 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Apple phát hành iOS 17

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
iOS 17 có hơn 15 nâng cấp lớn, tập trung vào cuộc gọi, tin nhắn, khả năng truyền dữ liệu AirDrop, nhưng không hỗ trợ iPhone X về trước.

Continue reading...
 


Bài Viết Mới

Top