Apple mất vị trí thứ ba về smartphone vào tay Xiaomi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Apple mất vị trí thứ ba về smartphone vào tay Xiaomi

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hãng nghiên cứu thị trường IDC xếp Apple đứng thứ tư trong danh sách những nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới trong quý III/2020.

Continue reading...
 


Top