Apple ghi nhận và cảm ơn Hiếu PC đã báo cáo bảo mật tiềm ẩn trong máy chủ web của Apple

VNZ-NEWS
Danh sách các chuyên gia bảo mật đã được Apple ghi nhận và cảm ơn vì báo cáo các vấn đề bảo mật tiềm ẩn trong máy chủ web của Apple trong tháng 5/2022 có thành viên Hiếu PC thuộc nhóm CyKiller.


HieuPC-vs-Apple.jpg


Ngoài ra trước đó danh sách Apple ghi nhận các chuyên gia báo cáo lỗi bảo mật trong tháng ba cũng có một thành viên Bé Mây cũng thuộc nhóm CyKiller.

Be-may-Apple-Hieu-PC.jpg


Được biết CyKiller là tên gọi cũ của dự án CyPeace (tên tiếng Việt là hoà bình không gian mạng) mà Hiếu PC là một trong các thành viên tham gia sáng lập.

Chúc mừng Hiếu PC và các thành viên trong nhóm.
 
Trả lời