PM Hệ thống  ApowerREC+Key - Trình ghi màn hình tốt nhất cho Windows, Mac, Android và iOS

naroto
1619451908276.png

1619452427452.png


Cách nhận bản quyền trình ghi màn hình ApowerREC 1 năm miễn phí.
  • Truy cập và tải phần mềm về:
  • Tiến hành cài đặt như bình thường, mở phần mềm rồi chọn Login, chọn Sign up, đăng kí bằng mail của bạn hoặc tempmail(cần xác nhận code qua mail trước)
  • Đăng kí xong xuôi chọn Active VIP
  • Nhập key sau:
  • Vậy là xong!
Chúc các bạn thành công!​
 
Trả lời