Giveaway - ApowerREC + Key 1 year - Trình ghi màn hình và webcam chuyên nghiệp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway ApowerREC + Key 1 year - Trình ghi màn hình và webcam chuyên nghiệp

bungbao

Rìu Chiến Bạc
Apowerrec là một trong những phần mềm ghi màn hình tốt nhất cho Windows, Mac, Android và iOS. Với nó, bạn có thể ghi lại bất cứ điều gì Hiển thị trên màn hình của bạn các thiết bị Windows, Mac, Android và iOS. Bên cạnh đó, bạn có thể tạo các tác vụ ghi âm theo lịch trình để ghi lại PC screen\webcam tại một thời gian cụ thể tự động, thiết lập thời gian bắt đầu và ngừng ghi như bạn muốn.

image.jpg


Các tính năng chính:

  • Ghi lại các hoạt động trên màn hình của bạn
  • Chỉ ghi webcam hoặc ghi webcam với màn hình
  • Ghi âm thanh và micrô của hệ thống
  • Thêm văn bản, dòng, mũi tên và các công việc chỉnh sửa thời gian thực khác
  • Cắt chiều dài video, thêm watermark và chỉnh sửa nâng cao khác.
Bước 1. Tải về trình cài đặt ApowerREC->tại đây

Bước 2. Tạo một tài khoản Apowersoft mới hoặc đăng nhập bằng tài khoản Apowersoft của bạn. Sau đó nhấp vào nút "kích hoạt VIP", nhập khóa kích hoạt và sau đó tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt hoàn toàn. Sử dụng khóa đăng ký dưới đây:


Điều khoản

  • Tài khoản VIP có giá trị trong một năm
  • Bạn nhận được cập nhật miễn phí trong một năm
  • Không hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
 

bungbao

Rìu Chiến Bạc
Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Cho mình hỏi chút là nó có ghi được bàn phím ảo không?
ghi được nha bạn
 


Top