Chia sẻ - Apeaksoft iPhone Eraser V.1.1.16 Multilingual | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Apeaksoft iPhone Eraser V.1.1.16 Multilingual

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
mW6jRy3.png


Apeaksoft iPhone Eraser –là tiện ích hữu ích nhất để xóa tất cả nội dung và cài đặt vĩnh viễn và triệt để khỏi iPhone iPad hoặc iPod. Ngoài ra, bạn có thể xóa đồng thời nhiều thiết bị iOS.

Phần mềm này cung cấp ba cấp độ xóa cho bạn lựa chọn để bạn có thể xóa bất kỳ dữ liệu nào để bảo vệ quyền riêng tư của mình hoặc nhận thêm dung lượng lưu trữ trên thiết bị. Bất kể bạn muốn xóa dữ liệu và tệp bí mật hay chỉ đặt lại cài đặt iPhone, bạn có thể chọn một trong ba cấp độ dựa trên nhu cầu của mình.

Phần mềm chuyên nghiệp này cung cấp cho bạn ba chế độ để xóa dữ liệu iPhone iPad hoặc iPod của bạn. Cho dù bạn muốn xóa tài liệu bí mật trong công việc của mình hay xóa dữ liệu để bán thiết bị, bạn có thể chọn một trong các mức xóa để tiếp tục.

Features
ERASE ALL DATA AND SETTINGS ON IPHONE IPAD IPOD
• The program offers 100% promise to securely erase all files (contacts, SMS, account information, photos, browser history, videos, songs, games, downloads, etc.) and settings from your iPhone iPad or iPod without no recovery possibility.

IPHONE ERASER GUARDS YOUR PRIVATE INFORMATION
• As one of the professional phone data erasing tools, iPhone Eraser guards your private information. It provides 100% promise to securely remove all the data and settings from your device safely. No personal information will be tracked after you sell your phone. iPhone Eraser guards your private information and protects your personal data from data criminals.

ERASE DATA EASILY
• Erase data easily and permanently from your iOS device.

PRIVACY SAFEGUARD
• 100% safeguard your private information in one click.

CLEAN WITH ANTI-VIRUS
• The program completely clear your iOS data with anti-virus.

Title Release: Apeaksoft.iPhone.Eraser.V.1.1.16
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


Download: https://downloads.apeaksoft.com/iphone-eraser.exe

Thuốc -- 9.9 MB


View hidden content is available for registered users!
 
Top