Chia sẻ - Apeaksoft iOS Toolkit v.1.1.38 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Apeaksoft iOS Toolkit v.1.1.38

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
1541744121_screenshot_198.jpg


Apeaksoft iOS Toolkit – có thể giúp bạn khôi phục ảnh, video, danh bạ, tin nhắn, ghi chú, nhật ký cuộc gọi bị mất hoặc bị xóa từ iPhone / iPad / iPod, iTunes và iCloud. Nó tương thích với iOS 11 và iPhone X / 8/8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 7 mới nhất.

Đặc trưng
• Khôi phục dữ liệu iOS bị xóa / bị mất từ iPhone / iPad / iPod
• Khôi phục cài đặt gốc
• Sự cố hệ thống iOS
• Quên mật khẩu
• iPhone bị mất / bị đánh cắp
• Nước ô nhiễm
• Khôi phục hệ thống iOS
• Khóa và khôi phục dữ liệu iOS
• Hỗ trợ hơn 20 loại tệp mà bạn đánh giá cao từ mọi thiết bị iOS

Title Release: Apeaksoft.iOS.Toolkit.v.1.1.38
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV.gif


các bạn installer setup.exe trước rồi sao đó các bạn vào file fix installer 1 lần nữa thế là xong nhé

 
Sửa lần cuối:
Top