Chia sẻ - AnyTrans for iOS v.8.9.2.20220111 Multilingual | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ AnyTrans for iOS v.8.9.2.20220111 Multilingual

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
SsJBGac.jpg


ML7ia9fTn13mRraqqf5zK6BFeKdKb0NX.png


anyTrans cho iOS - với chương trình này, bạn có thể dễ dàng chuyển các tệp của mình giữa điện thoại, máy tính bảng, dịch vụ đám mây và PC. AnyTrans thu hẹp khoảng cách giữa iOS, Android hoặc Windows. Bạn cũng có thể sao lưu các tệp từ điện thoại sang PC, chuyển dữ liệu từ điện thoại sang điện thoại thông minh mới hoặc dọn dẹp và quản lý thiết bị của mình.

Features
• Easy file management on smartphones, cloud services and PCs
• File transfer without restrictions
• Get rid of junk on smartphones and tablets and save backup copies of your files on a PC or in the cloud
• Download videos to your PC and watch them on your smartphone or tablet
• File transfer without limits

Title Release: AnyTrans.for.iOS. v.8.9.2.20220111 Multilingual
Home Page : https://www.imobie.com/
License: ShareWare
OS: Windows

Download:

 
Sửa lần cuối:

quadensatgai

Rìu Sắt
cái này so với 3utools thì có ưu điểm gì hơn vậy mod?
ngày xưa hay dùng itools, tốc độ nó truyền dữ liệu nhanh hơn nhiều so với 3utools nhưng giờ không ai phát triển nữa rồi.
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
cái này so với 3utools thì có ưu điểm gì hơn vậy mod?
ngày xưa hay dùng itools, tốc độ nó truyền dữ liệu nhanh hơn nhiều so với 3utools nhưng giờ không ai phát triển nữa rồi.

đưa truyền dữ liệu nhanh hơn , và xoá tài liệu mình không cần thiết đó bạn
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT

AnyTrans for iOS v.8.9.2.20220111 Multilingual - New Update Version​

 

Bài Viết Mới

Top