Any Folder Password Lock 10.8.0.0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Any Folder Password Lock 10.8.0.0

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
IY5kyTL.png


Any Folder Password Lock - tốt nhất là bảo vệ mật khẩu mục phần mềm for Windows 10/8.1/8//7XP/Vista.

Nó cho phép bạn khóa, ẩn hoặc ngụy trang các tập tin (Văn bản, Từ, vượt Trội KHÔNG cá nhân, tài liệu, hình ảnh, bộ phim âm thanh, lưu trữ và nhiều hơn nữa), các thư mục, máy tính, ổ cứng và bên ngoài thiết bị lưu trữ như nhớ SD, ổ cứng bên ngoài ổ đĩa, Bút và bất kỳ ổ đĩa khác, hiệu.

Tính năng
Khóa các Tập tin/Lái xe trong Giây
• Khóa, ngụy trang hoặc ẩn các tập tin trong vòng vài giây. Bảo vệ mật khẩu ổ cứng và cầm tay lái.

Mã hóa tất Cả các Loại Tập tin trên bay
• Bảo vệ tất cả các tập tin với khẩu mạnh như tài Liệu Từ toán, BẢN, âm thanh, video, hình ảnh, lưu trữ (mây và RARS), các thư mục, và nhiều hơn nữa.

Bảo Vệ mật khẩu USB
• Nhanh chóng khóa, ẩn hoặc ngụy trang thiết bị cầm tay bao gồm cả USB flash, SD, thẻ nhớ Bút lái xe và ổ cứng bên ngoài.

Dễ sử dụng mã Hóa phần Mềm
• Nó là một mã hóa nâng cao công cụ với an ninh nhiều lựa chọn. Bạn có thể bảo vệ mật khẩu các tập tin/ổ đĩa trong 3 bước đơn giản.

Title Release: Any.Folder.Password.Lock.10.8.0.0
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 
Top