Ảnh chụp thử từ iPhone 12 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ảnh chụp thử từ iPhone 12

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng Chấm
Nếu Iphone và các smatphone khác mà chụp ảnh được như thế này thì từ giờ trở đi các máy ảnh chuyên nghiệp hết đường tác nghiệp và không ai mua. Tôi có con Canon 3D markIV mới mua (gần 50t) chắc bán lại mua IP 12 quá.
 


Top