Ảnh chụp tàu NASA 'chạm' vào tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ảnh chụp tàu NASA 'chạm' vào tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA cất cánh chỉ 16 giây sau khi đáp xuống bề mặt Bennu, tiểu hành tinh tồn tại từ thuở sơ khai của hệ Mặt Trời.

Continue reading...
 


Top