Hỏi/ Thắc mắc - Ẩn file shorcut bị mất file gốc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Ẩn file shorcut bị mất file gốc

Các Ad ơi giúp em với :( Tình hình là Usb của em bị như này
11.png

Như các bác thấy là có mấy file shorcut giả, còn file thật thì bị ẩn đi. Em ấn để chuyển file shorcut kia thành file ẩn còn folder thành file hiện, thế là bị mất file mà ko hiểu tại sao. Tất cả các file cop vào usb đều biến thành file ẩn và có thêm 1 cái shorcut kia, xóa shorcut rút usb ra là mất file. Giờ không biết tìm mấy file bị mất kiểu gì. Mấy bác giúp em với :(((
 

baongocdc

Rìu Vàng
Mình thấy trong phần công cụ của BKAV có cái hiện file ẩn dùng rất ổn, phù hợp với trường hợp của bác
 


Top