Ấn Độ ưu đãi Foxconn và Samsung | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ấn Độ ưu đãi Foxconn và Samsung

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi sẽ hỗ trợ 16 nhà sản xuất smartphone và linh kiện, gồm Foxconn và Samsung, để mở rộng sản xuất tại nước này.

Continue reading...
 


Top