Desktop & Văn phòng - AlterPDF - Phần mềm chỉnh sửa PDF | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng AlterPDF - Phần mềm chỉnh sửa PDF

Hamano Kaito

Moderator
AlterPDF là một công cụ PDF miễn phí, ứng dụng này cho phép bạn chuyển đổi, sửa đổi và đăng ký tài liệu của bạn dưới dạng PDF. Với AlterPDF bạn có thể chuyển đổi PDF thành hình ảnh, cũng như chuyển đổi JPG hoặc các định dạng ảnh khác thành PDF, trích xuất văn bản và hình ảnh. Bạn có thể ghép các tệp PDF thành một tập tài liệu, hoặc chia ra thành các tập tài liệu nhỏ. Ứng dụng có thể quay, cắt và loại bỏ các trang PDF mà bạn muốn. Ứng dụng cũng có thể mã hóa, giải mã, đăng ký PDF, và thay đổi metadata

Các tính năng chính của phần mềm
 • Chuyển đổi PDF thành hình ảnh. Bạn có thể chuyển đổi tất cả hoặc chọn từng trang đến định dạng ảnh mà bạn muốn. Vd như BMP, JPG, EMF, TIFF.
 • Chuyển đổi ảnh thành PDF. Công cụ này cho phép bạn chuyển đổi JPG thành PDF, chuyen963 đổi BMP thành PDF
 • Trích văn bản từ PDF. Công cụ này sẽ trích tất cả nội dung văn bản từ tệp PDF, và lưu tệp thành định dạng TXT
 • Trích hình ảnh từ PDF. Công cụ này sẽ trích hình ảnh gốc từ tệp PDF
 • Ghép các tệp PDF lại với nhau. Sử dụng công cụ này bạn có thể ghép các tệp PDF thành 1 tập tài liệu duy nhất
 • Chia nhỏ PDF. Tính năng này cho phép bạn chia nhỏ tệp PDF thành nhiều tệp PDF
 • Quay trang. Bạn có thể quay trang mà bạn muốn ở bên trong tài liệu PDF và lưu lại thành 1 tệp mới
 • Cắt trang. Công cụ này sẽ cắt một một khu vực mà bạn chỉ định dưới dạng hình chữ nhật, và lưu kết quả vừa làm được thành tài liệu mới
 • Trích trang từ PDF. Ứng dụng sẽ trích trang của tài liệu PDF và lưu lại thành các tệp riêng lẽ
 • Loại bỏ trang từ PDF. Chọn nhưng trang bạn không muốn nhìn thấy trong PDF, và chương trình sẽ làm phần còn lại
 • Mã hóa PDF. Bạn có thể đặt mật khẩu để bảo vệ tài liệu PDF. Và cài đặt phân quyền người dùng.
 • Giải mã. Các tài liệu đã được bảo vệ bằng mật khẩu
 • Thay đổi PDF Metadata. Cài đặt thông tin trong tệp PDF, như là tiêu đề, tác giả, đối tượng, từ khóa, và các mục khác.
 • In tài liệu PDF. In tài liệu trực tiếp từ giao diện của chương trình
Hình ảnh

5440

Trang nhà: https://www.alterpdf.net/
Link tải: https://www.alterpdf.net/download.html
Hướng dẫn sử dụng thêm: https://www.alterpdf.net/manual.html
Liên hệ tác giả: https://www.alterpdf.net/contact.html

Ảnh được lấy từ trang chủ
Bài được biên soạn từ Google Dịch
 
Sửa lần cuối:

Hamano Kaito

Moderator
What's new in AlterPDF 3.5
September 11th, 2019 | What's new:
 • PDF to Image: new options;
 • New method of PDF Anti-Copy;
 • Output PDF size reducing;
 • Major bugs fixed
 • New language - Polish.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's New in v4.0?
 • New options of conversion;
 • Improved PDF engine;
 • Crop,rotate PDF faster;
 • New language: Italian;
 • Minor bugs fixed.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's New in v4.1?
 • Optimized rendering of inline images;
 • Fixed: Text missing while rendering specific PDFs;
 • Fixed: Memory leaks.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's New in v4.2?
 • Improved PDF merging and PDF splitting;
 • Fixed: Some colors are not interpreted properly;
 • Fixed: minor bugs.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in AlterPDF 4.4
May 4, 2020
 • Brand-new PDF rendering engine;
 • Faster PDF merge and pdf split operations;
 • New language: Italian.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in AlterPDF 4.5
June 4, 2020
 • Changes and improvements in interface;
 • New Security options: PDF protection;
 • New Image to PDF options: slideshow.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in AlterPDF 4.6
July 2, 2020
 • Faster PDF merging and splitting;
 • PDF rendering engine is improved;
 • Minor bugs are fixed.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in AlterPDF 4.7
August 11, 2020
 • New PDF watermark settings;
 • Completely new method of PDF protection;
 • Fonts rendering is improved.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in AlterPDF 4.8
September 29, 2020
 • New language: Turkish;
 • New efficient method of PDF merging;
 • New PDF slideshow option.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in AlterPDF 4.9
November 10, 2020
 • New PDF rendering engine;
 • New method of PDF splitting;
 • New security options
 

Hamano Kaito

Moderator

What's new in AlterPDF 5.2​

April 8, 2021
 • New options for Images to PDF;
 • Better PDF protection;
 • Improved PDF rendering.

New in AlterPDF 5.1 (March 3, 2021)​

 • New options for PDF to Word;
 • Faster PDF splitting;
 • Improved font rendering

New in AlterPDF 5.0 (January 21, 2021)​

 • PDF to Image: new options;
 • New method of PDF Anti-Copy;
 • Output PDF size reducing.
 
Top