Airpods Pro mới sẽ giống tai nghe Samsung | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Airpods Pro mới sẽ giống tai nghe Samsung

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Airpods Pro mới sẽ được cắt bỏ phần thân so với phiên bản hiện nay, khiến tai nghe nhỏ hơn và trông giống tai nghe của Samsung hay Google.

Continue reading...
 


Top