Công cụ Internet - AirLiveDrive Pro 1.2.2 Repack/1.4.1 Full - Quản lý và truy cập dữ liệu đám mây trên ổ đĩa PC! - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Công cụ Internet AirLiveDrive Pro 1.2.2 Repack/1.4.1 Full - Quản lý và truy cập dữ liệu đám mây trên ổ đĩa PC!

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
AirLiveDrive Pro là phần mềm gắn kết các ổ đĩa đám mây dưới dạng các ổ đĩa cục bộ trong máy tính của bạn để bạn có thể mở các tệp từ xa bằng bất kỳ ứng dụng nào mà không phải đồng bộ hóa hoặc sử dụng không gian đĩa cục bộ. Kết nối đám mây của bạn dưới dạng ổ đĩa trên máy tính của bạn và làm việc với những đám mây dưới dạng ổ đĩa cục bộ.Các tính năng chính AirLiveDrive Pro
 • Sử dụng các công cụ hoặc chương trình thông thường của bạn trực tiếp trên các tệp trong đám mây.
 • Air Live Drive hoạt động với những đám mây quan trọng nhất và có thể thêm nhiều tài khoản từ cùng một đám mây. Mỗi tài khoản sẽ trở thành một ổ đĩa trên máy tính của bạn.
 • Làm việc trực tuyến mà không cần sao chép các đám mây trên máy tính của bạn và tiết kiệm dung lượng trên ổ cứng của bạn.
 • Làm việc trực tiếp với các tệp trong đám mây để tránh quá trình đồng bộ hóa.
Có gì mới trong bản AirLiveDrive Pro 1.4.1?

 • Thêm hỗ trợ pCloud.
 • Fixed SFTP hỗ trợ.
 • Cố, một số tài khoản Mega không thể đăng nhập.
 • Cố Kết hợp, một số tài khoản Naver không thể đăng nhập.
 • Tăng tốc độ tải lên cho Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive.
 • Cố tập tin tải về từ một thư mục trong mail.ru với một dấu chấm ở cuối tên.Download AirLiveDrive Pro 1.2.2 Repack/1.4.1 Full - Quản lý và truy cập dữ liệu đám mây trên ổ đĩa PC!

1.2.2 Repack:

To view the content, you need to Sign In or Register.

1.4.1 Full:

To view the content, you need to Sign In or Register.

Cách chuyển đổi từ mã Hex sang link download các bạn xem ở topic hướng dẫn bên dưới:

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết!

Nếu có link nào die phiền các bạn thông báo để mình fix lại nhanh nhất!

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:

datsg

Búa Gỗ
AirLiveDrive Pro là phần mềm gắn kết các ổ đĩa đám mây dưới dạng các ổ đĩa cục bộ trong máy tính của bạn để bạn có thể mở các tệp từ xa bằng bất kỳ ứng dụng nào mà không phải đồng bộ hóa hoặc sử dụng không gian đĩa cục bộ. Kết nối đám mây của bạn dưới dạng ổ đĩa trên máy tính của bạn và làm việc với những đám mây dưới dạng ổ đĩa cục bộ.Các tính năng chính AirLiveDrive Pro
 • Sử dụng các công cụ hoặc chương trình thông thường của bạn trực tiếp trên các tệp trong đám mây.
 • Air Live Drive hoạt động với những đám mây quan trọng nhất và có thể thêm nhiều tài khoản từ cùng một đám mây. Mỗi tài khoản sẽ trở thành một ổ đĩa trên máy tính của bạn.
 • Làm việc trực tuyến mà không cần sao chép các đám mây trên máy tính của bạn và tiết kiệm dung lượng trên ổ cứng của bạn.
 • Làm việc trực tiếp với các tệp trong đám mây để tránh quá trình đồng bộ hóa.
Có gì mới trong bản AirLiveDrive Pro 1.2.2?

 • Thêm hỗ trợ pCloud.
 • Fixed SFTP hỗ trợ.
 • Cố, một số tài khoản Mega không thể đăng nhập.
 • Cố Kết hợp, một số tài khoản Naver không thể đăng nhập.
 • Tăng tốc độ tải lên cho Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive.
 • Cố tập tin tải về từ một thư mục trong mail.ru với một dấu chấm ở cuối tên.Download AirLiveDrive Pro 1.2.2 Repack - Quản lý và truy cập dữ liệu đám mây trên ổ đĩa PC!

No quote

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết!

Nếu có link nào die phiền các bạn thông báo để mình fix lại nhanh nhất!

Cảm ơn và chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc!
Bản này là bạn tự repack hay là nguồn trên mạng vậy?
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Bài viết phần mềm AirLiveDrive Pro 1.2.2 Repack - Quản lý và truy cập dữ liệu đám mây trên ổ đĩa PC! đã được khôi phục lại do vấn đề bản quyền DCMA từ Google và các bạn có thể tải ở link Facebook trên nhóm VN-Zoom Supporter Team của diễn đàn.
Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!
 

mmovn99

Gà con
Tài khoản bị khóa
AirLiveDrive Pro là phần mềm gắn kết các ổ đĩa đám mây dưới dạng các ổ đĩa cục bộ trong máy tính của bạn để bạn có thể mở các tệp từ xa bằng bất kỳ ứng dụng nào mà không phải đồng bộ hóa hoặc sử dụng không gian đĩa cục bộ. Kết nối đám mây của bạn dưới dạng ổ đĩa trên máy tính của bạn và làm việc với những đám mây dưới dạng ổ đĩa cục bộ.Các tính năng chính AirLiveDrive Pro
 • Sử dụng các công cụ hoặc chương trình thông thường của bạn trực tiếp trên các tệp trong đám mây.
 • Air Live Drive hoạt động với những đám mây quan trọng nhất và có thể thêm nhiều tài khoản từ cùng một đám mây. Mỗi tài khoản sẽ trở thành một ổ đĩa trên máy tính của bạn.
 • Làm việc trực tuyến mà không cần sao chép các đám mây trên máy tính của bạn và tiết kiệm dung lượng trên ổ cứng của bạn.
 • Làm việc trực tiếp với các tệp trong đám mây để tránh quá trình đồng bộ hóa.
Có gì mới trong bản AirLiveDrive Pro 1.2.2?

 • Thêm hỗ trợ pCloud.
 • Fixed SFTP hỗ trợ.
 • Cố, một số tài khoản Mega không thể đăng nhập.
 • Cố Kết hợp, một số tài khoản Naver không thể đăng nhập.
 • Tăng tốc độ tải lên cho Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive.
 • Cố tập tin tải về từ một thư mục trong mail.ru với một dấu chấm ở cuối tên.


Download AirLiveDrive Pro 1.2.2 Repack - Quản lý và truy cập dữ liệu đám mây trên ổ đĩa PC!

Do vấn đề bản quyền, và tránh bị DCMA từ Google đối với diễn đàn nên các bạn vào link Facebook bên dưới để đăng ký vào nhóm VN-Zoom Support Team và tải phần mềm về máy:

No quote

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết!

Nếu có link nào die phiền các bạn thông báo để mình fix lại nhanh nhất!

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
thanks bro
 

HeyOne

Gà con
AirLiveDrive Pro là phần mềm gắn kết các ổ đĩa đám mây dưới dạng các ổ đĩa cục bộ trong máy tính của bạn để bạn có thể mở các tệp từ xa bằng bất kỳ ứng dụng nào mà không phải đồng bộ hóa hoặc sử dụng không gian đĩa cục bộ. Kết nối đám mây của bạn dưới dạng ổ đĩa trên máy tính của bạn và làm việc với những đám mây dưới dạng ổ đĩa cục bộ.Các tính năng chính AirLiveDrive Pro
 • Sử dụng các công cụ hoặc chương trình thông thường của bạn trực tiếp trên các tệp trong đám mây.
 • Air Live Drive hoạt động với những đám mây quan trọng nhất và có thể thêm nhiều tài khoản từ cùng một đám mây. Mỗi tài khoản sẽ trở thành một ổ đĩa trên máy tính của bạn.
 • Làm việc trực tuyến mà không cần sao chép các đám mây trên máy tính của bạn và tiết kiệm dung lượng trên ổ cứng của bạn.
 • Làm việc trực tiếp với các tệp trong đám mây để tránh quá trình đồng bộ hóa.
Có gì mới trong bản AirLiveDrive Pro 1.2.2?

 • Thêm hỗ trợ pCloud.
 • Fixed SFTP hỗ trợ.
 • Cố, một số tài khoản Mega không thể đăng nhập.
 • Cố Kết hợp, một số tài khoản Naver không thể đăng nhập.
 • Tăng tốc độ tải lên cho Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive.
 • Cố tập tin tải về từ một thư mục trong mail.ru với một dấu chấm ở cuối tên.Download AirLiveDrive Pro 1.2.2 Repack - Quản lý và truy cập dữ liệu đám mây trên ổ đĩa PC!

Do vấn đề bản quyền, và tránh bị DCMA từ Google đối với diễn đàn nên các bạn vào link Facebook bên dưới để đăng ký vào nhóm VN-Zoom Support Team và tải phần mềm về máy:

No quote

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết!

Nếu có link nào die phiền các bạn thông báo để mình fix lại nhanh nhất!

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
thank bác
 
Top