Công cụ Internet - Airflow v3.1.7u1 (x64) Full - Tải video lên các thiết bị Apple TV, ChromeCast | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Công cụ Internet Airflow v3.1.7u1 (x64) Full - Tải video lên các thiết bị Apple TV, ChromeCast

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Airflow là phần mềm hỗ trợ phát video với thiết bị Chromecast hoặc Apple TV thông qua kết nối cùng mạng không dây với máy tính. Chương trình có khả năng phát hiện tự động một trong hai thiết bị này, đồng thời cho phép người dùng tuỳ chỉnh audio và video, kết hợp một file phụ đề bên ngoài hoặc tìm kiếm trực tuyến.

test-airflow.png

Airflow là ứng dụng đơn giản mà hiệu quả, hỗ trợ người dùng phát các nội dung đa phương tiện trên màn hình TV có độ phân giải cao chỉ với kết nối Wi-Fi hoặc mạng máy tính.

Như đã nói ở trên, ứng dụng Airflow làm việc với thiết bị Chromecast và Apple TV và hỗ trợ tìm kiếm một trong hai thiết bị này một cách tự động. Ngay khi kết nối thiết bị cùng mạng không dây với máy tính, bạn có thể truyền tải file một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Tuy nhiên, Airflow có một hạn chế, đó là không cung cấp bộ lọc để loại những định dạng file không được hỗ trợ, do đó cách duy nhất để biết một file có được hỗ trợ hay không là thử mở nó lên.

Bên cạnh đó, ứng dụng Airflow còn cho phép người dùng tuỳ chỉnh audio, video, kết hợp một file phụ đề bên ngoài hoặc tìm kiếm trực tuyến với video, chỉnh sửa kiểu mã hoá, chế độ kết xuất, màu sắc và độ trễ âm.

Những tính năng chính của ứng dụng Airflow:

- Phát các nội dung đa phương tiện trên màn hình TV có độ phân giải cao
- Làm việc với thiết bị Chromecast và Apple TV
- Tuỳ chỉnh audio, video, kết hợp một file phụ đề bên ngoài
- Chỉnh sửa kiểu mã hoá, chế độ kết xuất, màu sắc và độ trễ âm

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 


Top