Chia sẻ - AirDroid 3.6.9.1 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ AirDroid 3.6.9.1

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
9ttijx6.jpg


AirDroid – cho phép truy cập vào và quản lý điện thoại Android ,tablet from Window , Mac hoặc web không dây, miễn phí.

Tính năng
• Các tập tin di chuyển giữa các thiết bị và MÁY tính. Sao chép, sao chép, tìm kiếm, đổi tên, và xóa các tập tin trên các SD
• Đọc, gửi tiếp và xóa tin nhắn
• Cài đặt bản sao lưu, tìm kiếm và khối lượng hoạt động trên ứng dụng
• Xem trước, rõ ràng, nhập khẩu, xuất khẩu, cài đặt thiết bị của nền và trình diễn trên MÁY tính của bạn
• Các nhóm tìm kiếm, tạo liên lạc, cũng như xem và xóa lịch sử cuộc gọi
• Tìm kiếm, nghe nhập khẩu, xuất khẩu, xóa bỏ, và đặt chuông cho gọi cảnh báo và tín hiệu
• Nghe, tìm kiếm, nhập khẩu, xuất khẩu xử lý và lắp đặt như một nhạc chuông

Title Release: AirDroid.3.6.9.1
Developer: Home Page
License: FreeWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 
Sửa lần cuối:

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
AirDroid 3.6.9.1 - cập nhật thêm version mới nhất
 
Top