AI phát hiện cụm hố do thiên thạch đâm xuống sao Hỏa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

AI phát hiện cụm hố do thiên thạch đâm xuống sao Hỏa

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Công cụ AI mới của NASA rà quét 112.000 ảnh chụp sao Hỏa để tìm ra những hố va chạm mới, tiết kiệm đáng kể thời gian cho con người.

Continue reading...
 


Top