Ai Cập mở nắp thêm 80 quan tài chứa xác ướp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ai Cập mở nắp thêm 80 quan tài chứa xác ướp

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khảo cổ khai quật thêm hàng loạt quan tài 2.500 năm tuổi ở nghĩa trang phía nam Cairo theo thông báo hôm 19/10 của Bộ Du lịch và Cổ vật.

Continue reading...
 


Top