Ai Cập khai quật 250 lăng mộ đá hàng nghìn năm tuổi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ai Cập khai quật 250 lăng mộ đá hàng nghìn năm tuổi

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khảo cổ Ai Cập công bố phát hiện hàng trăm lăng mộ có niên đại cách đây hơn 2.000 năm ở tỉnh Sohag, miền nam đất nước.

Continue reading...
 
Top