PM Hệ thống - Advanced SystemCare Pro v.16.1.0.106 Multilingual Repack | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PM Hệ thống Advanced SystemCare Pro v.16.1.0.106 Multilingual Repack

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Advanced-System-Care-Pro-screen.png
Advanced SystemCare Pro – sẽ cung cấp một luôn bật tự động, tất cả trong một MÁY tính tối ưu tiện chuyên trong MỘT Nhấn vào các giải pháp để phát hiện, làm sạch, sửa chữa, tăng tốc độ và cuối cùng bảo vệ MÁY tính. Tốt hơn để bảo vệ người chính trực tuyến với chương trình "bảo Vệ" chỉ là mới được thêm vào, mà là thiết kế để cung cấp truy cập nhanh để bảo vệ duyệt frombeing theo dõi bởi tự động làm chính dấu vết khi duyệt đóng cửa và phát hiện và chống lại sự tấn công của bạn cắm/công cụ bằng Duyệt Chống theo Dõi và Cắm/thanh công cụ trong Sạch này, tab.

Advanced SystemCare Pro là một MÁY tính trì chương trình đó là vô cùng dễ dàng để sử dụng hàng Đầu thế Giới Tiện cho cấp trên MÁY tính sức Khỏe! Với những tiểu thuyết hệ thống công nghệ tiên Tiến, Nó sẽ cho bạn sức mạnh để chạy máy tính của bạn nhanh hơn, ổn định và hiệu quả hơn với bất kỳ hệ thống tiện ích.

Features
• Basic PC cleaning and optimization
• Premium PC cleaning and optimization
• Deep clean registry to prevent system crash
• Defrag hard drive data to optimize PC performance
• Auto RAM clean to stop unused programs and processes
• Auto care for PC as scheduled
• Monitor system condition in real time
• Up to 200% quicker PC startup
• Up to 300% Internet speedup with Internet Booster
• Basic PC protection with spyware removal
• Full PC protection for detecting and removing deepest infections
• Capture intruders automatically with FaceID
• Premium surfing protection with automatically clear tracking data
• Disguise digital fingerprint to keep online behaviour private
• Keep your personal data away from untrusted programs
• Proactively detect and block security holes in real time

What New:
Changes in 16.1 version:
- Software Updater supports updating the latest versions of Chrome 107.0, Edge 107.0, Firefox 107, etc.
- Advanced Surfing Protection database for safer and smoother web browsing
- Improved launcher to control more launch elements for faster PC
startup- Advanced Anti-Spyware database to remove more spyware such as Trojan.Kryptik, Backdoor.Farfli and nadsfit.com
- Optimized multiple languages
- Fixed all known bugs

Advanced-SystemCare-16-Pro-Features.webpTitle Release: Advanced.SystemCare.Pro v.16.1.0.106
Home Page : https://www.iobit.com/en/index.php?s
License: ShareWare
OS: Windows

PuhqAh.png
Repack :


Hướng dẫn : copy mã số ở trên paste vào Hex String ở dưới convert lấy link down nhé


 
Sửa lần cuối:
004cb11a.jpg


Xem phần đính kèm 24254

Advanced SystemCare Pro – sẽ cung cấp một luôn bật tự động, tất cả trong một MÁY tính tối ưu tiện chuyên trong MỘT Nhấn vào các giải pháp để phát hiện, làm sạch, sửa chữa, tăng tốc độ và cuối cùng bảo vệ MÁY tính. Tốt hơn để bảo vệ người chính trực tuyến với chương trình "bảo Vệ" chỉ là mới được thêm vào, mà là thiết kế để cung cấp truy cập nhanh để bảo vệ duyệt frombeing theo dõi bởi tự động làm chính dấu vết khi duyệt đóng cửa và phát hiện và chống lại sự tấn công của bạn cắm/công cụ bằng Duyệt Chống theo Dõi và Cắm/thanh công cụ trong Sạch này, tab.

Advanced SystemCare Pro là một MÁY tính trì chương trình đó là vô cùng dễ dàng để sử dụng hàng Đầu thế Giới Tiện cho cấp trên MÁY tính sức Khỏe! Với những tiểu thuyết hệ thống công nghệ tiên Tiến, Nó sẽ cho bạn sức mạnh để chạy máy tính của bạn nhanh hơn, ổn định và hiệu quả hơn với bất kỳ hệ thống tiện ích.

Features
• Basic PC cleaning and optimization
• Premium PC cleaning and optimization
• Deep clean registry to prevent system crash
• Defrag hard drive data to optimize PC performance
• Auto RAM clean to stop unused programs and processes
• Auto care for PC as scheduled
• Monitor system condition in real time
• Up to 200% quicker PC startup
• Up to 300% Internet speedup with Internet Booster
• Basic PC protection with spyware removal
• Full PC protection for detecting and removing deepest infections
• Capture intruders automatically with FaceID
• Premium surfing protection with automatically clear tracking data
• Disguise digital fingerprint to keep online behaviour private
• Keep your personal data away from untrusted programs
• Proactively detect and block security holes in real time

What's New in Advanced SystemCare 14.5:
+ Startup Optimizer expands its database to manage more startup items for faster PC startup
+ Privacy Sweep now can clean up the privacy traces left by the latest Google Chrome 91, Microsoft Edge 92, Mozilla Firefox 89, etc.
+ Software Updater adds the support for updating the latest Google Chrome 91, Microsoft Edge 92, Mozilla Firefox 89, etc.
+ Expanded spyware database to remove more threats including the latest ones
+ Surfing Protection expands its database for safer online security and privacy, as well as ad-free browsing
+ Improved multiple languages for better localization
+ Fixed all known bugs

Title Release: Advanced.SystemCare.Pro v.14.5.0.290
Home Page : https://www.iobit.com/en/index.php?s
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


MEDICINE -

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Copy all the files to the same directory where program is installed.
(TESTED - WORKS.)
Bac oi [email protected] nay khong hoat dong Bac oi, Copy xong van hien Ban Free.
Voi minh khong ro [email protected] nay danh cho ban ASC nao. No danh cho ban ASC Free 14.5.0.290
hay danh cho ban ASC Ultimate Free vi iOrbit no co 2 ban ASC Free va ASC Free Ultimate
Hay [email protected] nay danh cho File Setup ASC Pro Setup.
Hien tai neu dung link https://cdn.iobit.com/dl/advanced-systemcare-setup.exe ( ASC Free ) nay khi Copy [email protected] vao no khong tac dung van hien la ASC Free
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Bac oi [email protected] nay khong hoat dong Bac oi, Copy xong van hien Ban Free.
Voi minh khong ro [email protected] nay danh cho ban ASC nao. No danh cho ban ASC Free 14.5.0.290
hay danh cho ban ASC Ultimate Free vi iOrbit no co 2 ban ASC Free va ASC Free Ultimate
Hay [email protected] nay danh cho File Setup ASC Pro Setup.
Hien tai neu dung link https://cdn.iobit.com/dl/advanced-systemcare-setup.exe ( ASC Free ) nay khi Copy [email protected] vao no khong tac dung van hien la ASC Free

mình đã fix lại rồi đó và cập nhật thêm bản mới
 


Top