Desktop & Văn phòng - Adobe Acrobat Pro DC 2020 - Phần Mềm Đọc Và Chỉnh Sửa PDF Chuyên Nghiệp | Page 7 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng Adobe Acrobat Pro DC 2020 - Phần Mềm Đọc Và Chỉnh Sửa PDF Chuyên Nghiệp

Update Build 2020.013.20074

Acrobat Pro DC
là một phần mềm làm việc với file PDF một cách chuyên nghiệp của Adobe, với đầy đủ những tính năng mạnh mẽ:
 • Đọc, tạo và chỉnh sửa tập tin PDF.
 • Scan văn bản sang PDF (OCR)
 • Bảo vệ tập tin PDF.
 • Chuyển đổi tập tin PDF sang các định dạng văn bản, hình ảnh khác nhau.
 • Tạo chữ ký, chú thích, bookmark, thông tin tệp.
 • So sánh các tệp PDF.
 • Giao diện thân thiện, điều hướng người dùng.
 • Hỗ Trợ đa ngôn ngữ.

full


full


full


full


full


full


Mình có cả bản Repack của bản build này, bản này có chứa file kích hoạt đã patch sẵn.
Tuy nhiên file đã patch này bị trình Anti-virus nó diệt, dẫn đến phần mềm sẽ bị lỗi.
Vì thế mình chia sẽ với các bạn bản dùng tool để tự patch.
Kích hoạt xong thì khi bật Anti-virus trở lại, nó sẽ chỉ duyệt cái tool thôi, chứ không diệt file của phần mềm nữa.
Các bước kích hoạt tuy hơi rườm rà, nhưng khi làm xong bạn có thể sử dụng thoải mái.

Link download trực tiếp từ Google Drive:
(Không qua rút gọn link, không quảng cáo)

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Hướng dẫn:

 • Tải file về và giải nén.
 • Tạm tắt kết nối Internet và trình Anti-virus.
  (Đối với Windows Defender thì có thể tạm "Allow" để sử dụng công cụ Patch)
 • Thêm những dòng sau vào file Host (C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts)

  127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
  127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
  127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
  127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
  127.0.0.1 practivate.adobe.com
  127.0.0.1 activate.adobe.com

 • Chạy file "Acrobat Pro DC 2015 Setup.exe" để cài đặt bản 2015 trước. Sử dụng 1 trong những serial key bên dưới nếu nó yêu cầu:

  1118-1766-1769-9636-0974-7069
  1118-1289-2435-9819-3860-4000
  1118-1460-8833-5784-8286-1317
  1118-1445-5572-8609-6865-9372
  1118-1223-8878-5639-6401-8247
  1118-1125-1118-9259-3102-5649
  1118-1462-6802-9079-3103-7500
  1118-1677-0674-9317-3583-4413
  1118-1649-0386-6711-5038-5458
  1118-1420-8201-6929-4256-2010

 • Copy file "Adobe Patch Painter 2.0.exe" vào nơi cài đặt của phần mềm (C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat)
  Chọn mục tiêu "Adobe Acrobat DC 2015 (32bit)" và nhấn Patch.
 • Chạy file "Fix.reg" > nhấn OK.
 • Chạy file "Acrobat Pro DC (Build 20.013.20074) Update.msp" với quyền admin để update lên bản 2020.
  Nếu trong quá trình cài đặt bản Update 2020 có xuất hiện lỗi thì hãy hủy và Restart lại Windows, sau đó chạy Update 2020 lại.
  (Có thể sẽ phải Restart 2 lần)
 • Lập lại bước Patch một lần nữa, vẫn chọn mục tiêu là Adobe Acrobat DC 2015 > Patch.
 • Nên tắt tự động cập nhật phần mềm.
 • Giờ có thể bật kết nối Internet và bật Anti-virus trở lại.

  Vậy là đã kích hoạt xong!
Chúc Bạn Thành Công!
Tks b
 

haianhnguyen

Gà con
Update Build 2020.013.20074

Acrobat Pro DC
là một phần mềm làm việc với file PDF một cách chuyên nghiệp của Adobe, với đầy đủ những tính năng mạnh mẽ:
 • Đọc, tạo và chỉnh sửa tập tin PDF.
 • Scan văn bản sang PDF (OCR)
 • Bảo vệ tập tin PDF.
 • Chuyển đổi tập tin PDF sang các định dạng văn bản, hình ảnh khác nhau.
 • Tạo chữ ký, chú thích, bookmark, thông tin tệp.
 • So sánh các tệp PDF.
 • Giao diện thân thiện, điều hướng người dùng.
 • Hỗ Trợ đa ngôn ngữ.

full


full


full


full


full


full


Mình có cả bản Repack của bản build này, bản này có chứa file kích hoạt đã patch sẵn.
Tuy nhiên file đã patch này bị trình Anti-virus nó diệt, dẫn đến phần mềm sẽ bị lỗi.
Vì thế mình chia sẽ với các bạn bản dùng tool để tự patch.
Kích hoạt xong thì khi bật Anti-virus trở lại, nó sẽ chỉ duyệt cái tool thôi, chứ không diệt file của phần mềm nữa.
Các bước kích hoạt tuy hơi rườm rà, nhưng khi làm xong bạn có thể sử dụng thoải mái.

Link download trực tiếp từ Google Drive:
(Không qua rút gọn link, không quảng cáo)

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Hướng dẫn:

 • Tải file về và giải nén.
 • Tạm tắt kết nối Internet và trình Anti-virus.
  (Đối với Windows Defender thì có thể tạm "Allow" để sử dụng công cụ Patch)
 • Thêm những dòng sau vào file Host (C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts)

  127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
  127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
  127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
  127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
  127.0.0.1 practivate.adobe.com
  127.0.0.1 activate.adobe.com

 • Chạy file "Acrobat Pro DC 2015 Setup.exe" để cài đặt bản 2015 trước. Sử dụng 1 trong những serial key bên dưới nếu nó yêu cầu:

  1118-1766-1769-9636-0974-7069
  1118-1289-2435-9819-3860-4000
  1118-1460-8833-5784-8286-1317
  1118-1445-5572-8609-6865-9372
  1118-1223-8878-5639-6401-8247
  1118-1125-1118-9259-3102-5649
  1118-1462-6802-9079-3103-7500
  1118-1677-0674-9317-3583-4413
  1118-1649-0386-6711-5038-5458
  1118-1420-8201-6929-4256-2010

 • Copy file "Adobe Patch Painter 2.0.exe" vào nơi cài đặt của phần mềm (C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat)
  Chọn mục tiêu "Adobe Acrobat DC 2015 (32bit)" và nhấn Patch.
 • Chạy file "Fix.reg" > nhấn OK.
 • Chạy file "Acrobat Pro DC (Build 20.013.20074) Update.msp" với quyền admin để update lên bản 2020.
  Nếu trong quá trình cài đặt bản Update 2020 có xuất hiện lỗi thì hãy hủy và Restart lại Windows, sau đó chạy Update 2020 lại.
  (Có thể sẽ phải Restart 2 lần)
 • Lập lại bước Patch một lần nữa, vẫn chọn mục tiêu là Adobe Acrobat DC 2015 > Patch.
 • Nên tắt tự động cập nhật phần mềm.
 • Giờ có thể bật kết nối Internet và bật Anti-virus trở lại.

  Vậy là đã kích hoạt xong!
Chúc Bạn Thành Công!
thanks
 

hle81

Búa Gỗ
Update Build 2020.013.20074

Acrobat Pro DC
là một phần mềm làm việc với file PDF một cách chuyên nghiệp của Adobe, với đầy đủ những tính năng mạnh mẽ:
 • Đọc, tạo và chỉnh sửa tập tin PDF.
 • Scan văn bản sang PDF (OCR)
 • Bảo vệ tập tin PDF.
 • Chuyển đổi tập tin PDF sang các định dạng văn bản, hình ảnh khác nhau.
 • Tạo chữ ký, chú thích, bookmark, thông tin tệp.
 • So sánh các tệp PDF.
 • Giao diện thân thiện, điều hướng người dùng.
 • Hỗ Trợ đa ngôn ngữ.

full


full


full


full


full


full


Mình có cả bản Repack của bản build này, bản này có chứa file kích hoạt đã patch sẵn.
Tuy nhiên file đã patch này bị trình Anti-virus nó diệt, dẫn đến phần mềm sẽ bị lỗi.
Vì thế mình chia sẽ với các bạn bản dùng tool để tự patch.
Kích hoạt xong thì khi bật Anti-virus trở lại, nó sẽ chỉ duyệt cái tool thôi, chứ không diệt file của phần mềm nữa.
Các bước kích hoạt tuy hơi rườm rà, nhưng khi làm xong bạn có thể sử dụng thoải mái.

Link download trực tiếp từ Google Drive:
(Không qua rút gọn link, không quảng cáo)

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Hướng dẫn:

 • Tải file về và giải nén.
 • Tạm tắt kết nối Internet và trình Anti-virus.
  (Đối với Windows Defender thì có thể tạm "Allow" để sử dụng công cụ Patch)
 • Thêm những dòng sau vào file Host (C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts)

  127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
  127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
  127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
  127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
  127.0.0.1 practivate.adobe.com
  127.0.0.1 activate.adobe.com

 • Chạy file "Acrobat Pro DC 2015 Setup.exe" để cài đặt bản 2015 trước. Sử dụng 1 trong những serial key bên dưới nếu nó yêu cầu:

  1118-1766-1769-9636-0974-7069
  1118-1289-2435-9819-3860-4000
  1118-1460-8833-5784-8286-1317
  1118-1445-5572-8609-6865-9372
  1118-1223-8878-5639-6401-8247
  1118-1125-1118-9259-3102-5649
  1118-1462-6802-9079-3103-7500
  1118-1677-0674-9317-3583-4413
  1118-1649-0386-6711-5038-5458
  1118-1420-8201-6929-4256-2010

 • Copy file "Adobe Patch Painter 2.0.exe" vào nơi cài đặt của phần mềm (C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat)
  Chọn mục tiêu "Adobe Acrobat DC 2015 (32bit)" và nhấn Patch.
 • Chạy file "Fix.reg" > nhấn OK.
 • Chạy file "Acrobat Pro DC (Build 20.013.20074) Update.msp" với quyền admin để update lên bản 2020.
  Nếu trong quá trình cài đặt bản Update 2020 có xuất hiện lỗi thì hãy hủy và Restart lại Windows, sau đó chạy Update 2020 lại.
  (Có thể sẽ phải Restart 2 lần)
 • Lập lại bước Patch một lần nữa, vẫn chọn mục tiêu là Adobe Acrobat DC 2015 > Patch.
 • Nên tắt tự động cập nhật phần mềm.
 • Giờ có thể bật kết nối Internet và bật Anti-virus trở lại.

  Vậy là đã kích hoạt xong!
Chúc Bạn Thành Công!
Thanh-văn-kiu rất nhiều...
 

kenjin12

Gà con
Update Build 2020.013.20074

Acrobat Pro DC
là một phần mềm làm việc với file PDF một cách chuyên nghiệp của Adobe, với đầy đủ những tính năng mạnh mẽ:
 • Đọc, tạo và chỉnh sửa tập tin PDF.
 • Scan văn bản sang PDF (OCR)
 • Bảo vệ tập tin PDF.
 • Chuyển đổi tập tin PDF sang các định dạng văn bản, hình ảnh khác nhau.
 • Tạo chữ ký, chú thích, bookmark, thông tin tệp.
 • So sánh các tệp PDF.
 • Giao diện thân thiện, điều hướng người dùng.
 • Hỗ Trợ đa ngôn ngữ.

full


full


full


full


full


full


Mình có cả bản Repack của bản build này, bản này có chứa file kích hoạt đã patch sẵn.
Tuy nhiên file đã patch này bị trình Anti-virus nó diệt, dẫn đến phần mềm sẽ bị lỗi.
Vì thế mình chia sẽ với các bạn bản dùng tool để tự patch.
Kích hoạt xong thì khi bật Anti-virus trở lại, nó sẽ chỉ duyệt cái tool thôi, chứ không diệt file của phần mềm nữa.
Các bước kích hoạt tuy hơi rườm rà, nhưng khi làm xong bạn có thể sử dụng thoải mái.

Link download trực tiếp từ Google Drive:
(Không qua rút gọn link, không quảng cáo)

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Hướng dẫn:

 • Tải file về và giải nén.
 • Tạm tắt kết nối Internet và trình Anti-virus.
  (Đối với Windows Defender thì có thể tạm "Allow" để sử dụng công cụ Patch)
 • Thêm những dòng sau vào file Host (C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts)

  127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
  127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
  127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
  127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
  127.0.0.1 practivate.adobe.com
  127.0.0.1 activate.adobe.com

 • Chạy file "Acrobat Pro DC 2015 Setup.exe" để cài đặt bản 2015 trước. Sử dụng 1 trong những serial key bên dưới nếu nó yêu cầu:

  1118-1766-1769-9636-0974-7069
  1118-1289-2435-9819-3860-4000
  1118-1460-8833-5784-8286-1317
  1118-1445-5572-8609-6865-9372
  1118-1223-8878-5639-6401-8247
  1118-1125-1118-9259-3102-5649
  1118-1462-6802-9079-3103-7500
  1118-1677-0674-9317-3583-4413
  1118-1649-0386-6711-5038-5458
  1118-1420-8201-6929-4256-2010

 • Copy file "Adobe Patch Painter 2.0.exe" vào nơi cài đặt của phần mềm (C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat)
  Chọn mục tiêu "Adobe Acrobat DC 2015 (32bit)" và nhấn Patch.
 • Chạy file "Fix.reg" > nhấn OK.
 • Chạy file "Acrobat Pro DC (Build 20.013.20074) Update.msp" với quyền admin để update lên bản 2020.
  Nếu trong quá trình cài đặt bản Update 2020 có xuất hiện lỗi thì hãy hủy và Restart lại Windows, sau đó chạy Update 2020 lại.
  (Có thể sẽ phải Restart 2 lần)
 • Lập lại bước Patch một lần nữa, vẫn chọn mục tiêu là Adobe Acrobat DC 2015 > Patch.
 • Nên tắt tự động cập nhật phần mềm.
 • Giờ có thể bật kết nối Internet và bật Anti-virus trở lại.

  Vậy là đã kích hoạt xong!
Chúc Bạn Thành Công!
Thanks
 

Fridge090

Gà con
th

Update Build 2020.013.20074

Acrobat Pro DC
là một phần mềm làm việc với file PDF một cách chuyên nghiệp của Adobe, với đầy đủ những tính năng mạnh mẽ:
 • Đọc, tạo và chỉnh sửa tập tin PDF.
 • Scan văn bản sang PDF (OCR)
 • Bảo vệ tập tin PDF.
 • Chuyển đổi tập tin PDF sang các định dạng văn bản, hình ảnh khác nhau.
 • Tạo chữ ký, chú thích, bookmark, thông tin tệp.
 • So sánh các tệp PDF.
 • Giao diện thân thiện, điều hướng người dùng.
 • Hỗ Trợ đa ngôn ngữ.

full


full


full


full


full


full


Mình có cả bản Repack của bản build này, bản này có chứa file kích hoạt đã patch sẵn.
Tuy nhiên file đã patch này bị trình Anti-virus nó diệt, dẫn đến phần mềm sẽ bị lỗi.
Vì thế mình chia sẽ với các bạn bản dùng tool để tự patch.
Kích hoạt xong thì khi bật Anti-virus trở lại, nó sẽ chỉ duyệt cái tool thôi, chứ không diệt file của phần mềm nữa.
Các bước kích hoạt tuy hơi rườm rà, nhưng khi làm xong bạn có thể sử dụng thoải mái.

Link download trực tiếp từ Google Drive:
(Không qua rút gọn link, không quảng cáo)

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Hướng dẫn:

 • Tải file về và giải nén.
 • Tạm tắt kết nối Internet và trình Anti-virus.
  (Đối với Windows Defender thì có thể tạm "Allow" để sử dụng công cụ Patch)
 • Thêm những dòng sau vào file Host (C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts)

  127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
  127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
  127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
  127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
  127.0.0.1 practivate.adobe.com
  127.0.0.1 activate.adobe.com

 • Chạy file "Acrobat Pro DC 2015 Setup.exe" để cài đặt bản 2015 trước. Sử dụng 1 trong những serial key bên dưới nếu nó yêu cầu:

  1118-1766-1769-9636-0974-7069
  1118-1289-2435-9819-3860-4000
  1118-1460-8833-5784-8286-1317
  1118-1445-5572-8609-6865-9372
  1118-1223-8878-5639-6401-8247
  1118-1125-1118-9259-3102-5649
  1118-1462-6802-9079-3103-7500
  1118-1677-0674-9317-3583-4413
  1118-1649-0386-6711-5038-5458
  1118-1420-8201-6929-4256-2010

 • Copy file "Adobe Patch Painter 2.0.exe" vào nơi cài đặt của phần mềm (C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat)
  Chọn mục tiêu "Adobe Acrobat DC 2015 (32bit)" và nhấn Patch.
 • Chạy file "Fix.reg" > nhấn OK.
 • Chạy file "Acrobat Pro DC (Build 20.013.20074) Update.msp" với quyền admin để update lên bản 2020.
  Nếu trong quá trình cài đặt bản Update 2020 có xuất hiện lỗi thì hãy hủy và Restart lại Windows, sau đó chạy Update 2020 lại.
  (Có thể sẽ phải Restart 2 lần)
 • Lập lại bước Patch một lần nữa, vẫn chọn mục tiêu là Adobe Acrobat DC 2015 > Patch.
 • Nên tắt tự động cập nhật phần mềm.
 • Giờ có thể bật kết nối Internet và bật Anti-virus trở lại.

  Vậy là đã kích hoạt xong!
Chúc Bạn Thành Công!
thanks
 

Tanduy

Búa Gỗ
Update Build 2020.013.20074

Acrobat Pro DC
là một phần mềm làm việc với file PDF một cách chuyên nghiệp của Adobe, với đầy đủ những tính năng mạnh mẽ:
 • Đọc, tạo và chỉnh sửa tập tin PDF.
 • Scan văn bản sang PDF (OCR)
 • Bảo vệ tập tin PDF.
 • Chuyển đổi tập tin PDF sang các định dạng văn bản, hình ảnh khác nhau.
 • Tạo chữ ký, chú thích, bookmark, thông tin tệp.
 • So sánh các tệp PDF.
 • Giao diện thân thiện, điều hướng người dùng.
 • Hỗ Trợ đa ngôn ngữ.

full


full


full


full


full


full


Mình có cả bản Repack của bản build này, bản này có chứa file kích hoạt đã patch sẵn.
Tuy nhiên file đã patch này bị trình Anti-virus nó diệt, dẫn đến phần mềm sẽ bị lỗi.
Vì thế mình chia sẽ với các bạn bản dùng tool để tự patch.
Kích hoạt xong thì khi bật Anti-virus trở lại, nó sẽ chỉ duyệt cái tool thôi, chứ không diệt file của phần mềm nữa.
Các bước kích hoạt tuy hơi rườm rà, nhưng khi làm xong bạn có thể sử dụng thoải mái.

Link download trực tiếp từ Google Drive:
(Không qua rút gọn link, không quảng cáo)

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Hướng dẫn:

 • Tải file về và giải nén.
 • Tạm tắt kết nối Internet và trình Anti-virus.
  (Đối với Windows Defender thì có thể tạm "Allow" để sử dụng công cụ Patch)
 • Thêm những dòng sau vào file Host (C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts)

  127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
  127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
  127.0.0.1 na1r.sTervices.adobe.com
  127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
  127.0.0.1 practivate.adobe.com
  127.0.0.1 activate.adobe.com

 • Chạy file "Acrobat Pro DC 2015 Setup.exe" để cài đặt bản 2015 trước. Sử dụng 1 trong những serial key bên dưới nếu nó yêu cầu:

  1118-1766-1769-9636-0974-7069
  1118-1289-2435-9819-3860-4000
  1118-1460-8833-5784-8286-1317
  1118-1445-5572-8609-6865-9372
  1118-1223-8878-5639-6401-8247
  1118-1125-1118-9259-3102-5649
  1118-1462-6802-9079-3103-7500
  1118-1677-0674-9317-3583-4413
  1118-1649-0386-6711-5038-5458
  1118-1420-8201-6929-4256-2010

 • Copy file "Adobe Patch Painter 2.0.exe" vào nơi cài đặt của phần mềm (C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat)
  Chọn mục tiêu "Adobe Acrobat DC 2015 (32bit)" và nhấn Patch.
 • Chạy file "Fix.reg" > nhấn OK.
 • Chạy file "Acrobat Pro DC (Build 20.013.20074) Update.msp" với quyền admin để update lên bản 2020.
  Nếu trong quá trình cài đặt bản Update 2020 có xuất hiện lỗi thì hãy hủy và Restart lại Windows, sau đó chạy Update 2020 lại.
  (Có thể sẽ phải Restart 2 lần)
 • Lập lại bước Patch một lần nữa, vẫn chọn mục tiêu là Adobe Acrobat DC 2015 > Patch.
 • Nên tắt tự động cập nhật phần mềm.
 • Giờ có thể bật kết nối Internet và bật Anti-virus trở lại.

  Vậy là đã kích hoạt xong!
Chúc Bạn Thành Công!
Thank ad
 
Top