Chia sẻ - Active Partition Recovery Ultimate v.22.0.1 + Portable + WinPE | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Active Partition Recovery Ultimate v.22.0.1 + Portable + WinPE

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
partition-recovery.png


File-Preview.png


QuickScan.pngActive Partition Recovery Ultimate - là bộ công cụ giúp bạn khôi phục các ổ đĩa và phân vùng logic đã bị xóa và bị hỏng trong môi trường Windows, WinPE (recovery BootDisk), Linux (recovery LiveCD) & DOS. QuickScan đơn giản dễ dàng phát hiện và phục hồi các phân vùng đã xóa gần đây, miễn là chúng không bị định dạng / ghi đè lên sau khi xóa.

SuperScan cấp thấp nâng cao có thể phát hiện các phân vùng đã bị xóa từ lâu, ngay cả khi bạn đã tạo mới và thậm chí định dạng chúng.

Phương pháp khôi phục Last Chance phát hiện và khôi phục tệp bằng chữ ký của chúng trên các ổ có hệ thống tệp bị hỏng nặng, trong đó không thể khôi phục ổ đĩa vật lý! Khôi phục NTFS / ReFS, FAT / exFAT…

Program features:
• Display complete information about physical and logical disks
• Support for IDE, ATA, SATA, SCSI drives
• Support for disks with large volumes (greater than 128 GB)
• Support for FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5
file systems• Detection of remote primary/extended partitions and volumes
• Scanning of partitions affected by a virus or with a damaged MBR
• Preview files and folders in partitions before recovery
• Display complete information of detected partitions
• Ability to filter detected partitions by status and attributes
• Display long file names and Unicode file
names• Create RAW disk images from disks and partitions
• Backup and restore MBR, partition tables and boot sectors
• Restore detected partition information back to HDD
• Adjust BOOT file. INI automatically to save system
boot• Automatic and manual adjustment of boot sectors
• Ability to fix damaged MBR and delete damaged partitions
• Recover partitions on the fly without the need to restart the computer

What New :

ChangeLog :
22
Mar 24, 2022
Added Apple iWork Pages (PAGES) file signatures recognition
Added Apple iWork Numbers (NUMBERS) file signatures recognition
Added Apple iWork Keynotes (KEY) file signatures recognition
IMPROVED
Performance enhancements and bug fixes
Improved Bootable Disk Creator and [email protected] Boot Disk switched to the latest WinPE based on Windows 11 v21H2 code base

Title Release: Active.Partition.Recovery.Ultimate.v.22.0.1
Home Page : https://www.partition-recovery.com/index.html
License: ShareWare
OS: WindowsP6eRbc.pngPortable :Ultimate:

part 1:part 2:
WinPE:Hướng dẫn : copy mã số ở trên paste vào Hex String ở dưới convert lấy link down nhé


 
Sửa lần cuối:


Top