Desktop & Văn phòng - Acrok Video Converter Ultimate 7.0.188.1699 - Công cụ chuyển đổi đuôi Videp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng Acrok Video Converter Ultimate 7.0.188.1699 - Công cụ chuyển đổi đuôi Videp

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
QX5iyUv.png


Acrok Video Converter Ultimate - thực sự là một tất cả trong một giải pháp để chuyển đổi Blu-ray/đĩa DVD hoặc máy và chuyển đổi video phổ biến nhất các tập tin, bất kỳ hình dạng như AVI, MP4, AVI, AVI, AVI, AVI, FLASH, AVI, etc.

Với Acrok chuyển Đổi Video Cuối cùng, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Blu-ray//DVD phim HD để tốt nhất định dạng được hỗ trợ cho phần mềm chỉnh sửa hoặc thiết bị cầm tay, giống như iPad Không, iPhone 6, Các máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, etc.

Có rất nhiều dạng hóa cho các thiết bị phổ biến và phần mềm này tốt nhất Blu-ray/DVD chuyển đổi phần mềm, bạn có thể chơi Blu-ray//DVD phim HD trên bất kỳ thiết bị dễ dàng.

Tính năng
• Chuyển đổi Blu-ray, Đĩa DVD/file/Mục phim để bất kỳ dạng.
• Chuyển đổi bất kỳ video dạng như AVI, AVI, AVI, MP4, AVI, AVI, etc.
• Sửa video với cắt, cắt, hợp nhất chia và hiệu ứng đặc biệt.
• Chọn ngôn ngữ hoặc thêm SRT/MÔNG/SALVADOR phụ đề để phim.
• Chuyển đổi 2-D/3D Blu-ray//DVD video để 3D dạng.
• Bản sao lưu Blu-ray/đĩa DVD với chất lượng không mất gì.
• Chuyển đổi Blu-ray/DVD cho nhiều phụ đề và âm thanh.
• Nhanh hơn 10 lần so với truyền thống chuyển đổi.

Title Release: Acrok.Video.Converter.Ultimate.7.0.188.1699
Home Page : Acrok Video Converter Ultimate - Convert Blu-ray, DVD, 4K video
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


Hướng dẫn File [email protected] loader cứ làm theo mình chỉ dẫn :

- Copy the file "AVConverter_Loader.exe" to the installation directory;
- Run the application always from the loader;
- Create a shortcut from it to make it easier.


 
Top